ผลิตภัณฑ์ > ผลิคภัณฑ์ใหม่

กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
2018
ใหม่
12 74 180 SB

1274180SB-00-3.png (online-thumb)
คีมสำหรับถอดแบบอัตโนมัติ

ใหม่
16 95 02 SB

169502SB-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX ErgoStrip®

เครื่องมือสำหรับการรื้อถอนแบบอเนกประสงค์

ใหม่
71 01 160

7101160-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX CoBolt® S

เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัด

ใหม่
86 01 250

8601250-00-1.png (online-thumb)
ประแจคีม

คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว

ใหม่
86 02 250

8602250-00-1.png (online-thumb)
ประแจคีม

คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว

ใหม่
86 03 250

8603250-04-1.png (online-thumb)
ประแจคีม

คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว

ใหม่
86 05 250

8605250-04-1.png (online-thumb)
ประแจคีม

คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว

ใหม่
90 22 01 SB

902201SB-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX TwistCut

เครื่องตัดท่อลอน

ใหม่
90 22 02 SB

902202SB-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX TwistCut

เครื่องตัดท่อลอน

ใหม่
95 05 10 SB

950510SB-00-3.png (online-thumb)
กรรไกรสำหรับช่างไฟฟ้า

ใหม่
95 62 160

9562160-00-3.png (online-thumb)
เครื่องตัดลวดสลิง

และอีกทั้งสำหรับลวดสลิงที่มีความแข็งแรงสูง

ใหม่
97 53 18

975318-00-3.png (online-thumb)
KNIPEX Twistor16

คีมย้ำที่มีการปรับระดับเองในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานกับปลอกหุ้มปลาย (เฟอร์รูล)

พร้อมกับหัวย้ำที่สามารถหมุนได้

ใหม่
00 19 55 S5

001955S5-00-3.png (online-thumb)
ชุด Cobra®

5 ชิ้น

ใหม่
00 21 36

002136-00-2.png (online-thumb)
กล่องเครื่องมือ "Robust34" Electro

26 ชิ้น

ใหม่
00 21 36 LE

002136LE-00-2.png (online-thumb)
กล่องเครื่องมือ "Robust34"

ว่างเปล่า

ใหม่
00 21 37

002137-00-2.png (online-thumb)
กล่องเครื่องมือ "Robust45" Electro

มี 63 ส่วน

มาพร้อมกับล้อและมือจับแบบยืดหดเบ็ดเสร็จ

ใหม่
00 21 37 LE

002137LE-00-2.png (online-thumb)
กล่องเครื่องมือ "Robust45"

มาพร้อมกับล้อและมือจับแบบยืดหดเบ็ดเสร็จ

ว่างเปล่า

ใหม่
00 21 41

002141-00-6.png (online-thumb)
กระเป๋าเครื่องมือ "BIG Twin Move" Electro

มี 63 ส่วน

ใหม่
00 20 12 V02

002012V02-00-3.png (online-thumb)
ชุดไขควง VDE

ช่อง / Phillips®

ใหม่
00 20 12 V03

002012V03-00-3.png (online-thumb)
ชุดไขควง VDE

Phillips® / Pozidriv®

ใหม่
00 20 12 V04

002012V04-00-3.png (online-thumb)
ชุดไขควง VDE

ช่อง / Phillips® / Pozidriv®

ใหม่
00 20 12 V05

002012V05-00-3.png (online-thumb)
ชุดไขควง VDE

PlusMinus / ช่อง

ใหม่
97 99 500

9799500-01-1.png (online-thumb)
ปลั๊กบีบ F

ใหม่
97 99 905

9799905-00-1.png (online-thumb)
กล่องจัดแบ่งประเภท

พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน

ใหม่
97 99 906

9799906-00-1.png (online-thumb)
กล่องจัดแบ่งประเภท

พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน

ใหม่
97 99 907

9799907-00-1.png (online-thumb)
กล่องจัดแบ่งประเภท

พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน

ใหม่
97 99 908

9799908-00-1.png (online-thumb)
กล่องจัดแบ่งประเภท

พร้อมกับหัวหุ้มยางปลายลวดคู่

ใหม่
97 99 909

9799909-00-1.png (online-thumb)
กล่องจัดแบ่งประเภท

พร้อมกับหัวหุ้มยางปลายลวดคู่

ใหม่
97 99 910

9799910-00-1.png (online-thumb)
กล่องจัดแบ่งประเภท

พร้อมกับปลอกปลายที่ไม่ได้หุ้มฉนวน

ใหม่
97 99 911

9799911-00-1.png (online-thumb)
กล่องจัดแบ่งประเภท

พร้อมกับปลอกปลายที่ไม่ได้หุ้มฉนวน