ผลิตภัณฑ์ > ผลิคภัณฑ์ใหม่

กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
03/2016
ใหม่
08 21 145

0821145-00-1.png (online-thumb)
คีมปลายแหลม

ใหม่
08 22 145

0822145-00-1.png (online-thumb)
คีมปลายแหลม

ใหม่
08 25 145

0825145-00-1.png (online-thumb)
คีมปลายแหลม

ใหม่
08 26 145

0826145-00-1.png (online-thumb)
คีมปลายแหลม

ใหม่
10 98 I220

1098I220-01-3.png (online-thumb)
คีมหนีบรูปหู

ใหม่
10 99 I220

1099I220-01-3.png (online-thumb)
คีมหนีบรูปหู

พร้อมปากจับด้านข้าง

ใหม่
13 42 165

1342165-00-3.png (online-thumb)
คีมสำหรับถอด

ใหม่
13 45 165

1345165-00-3.png (online-thumb)
คีมสำหรับถอด

ใหม่
13 46 165

1346165-00-3.png (online-thumb)
คีมสำหรับถอด

ใหม่
16 95 01 SB

169501SB-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX ErgoStrip®

เครื่องมือสำหรับการรื้อถอนแบบอเนกประสงค์

ใหม่
28 71 280

2871280-00-1.png (online-thumb)
คีมประกอบ

มีโครงสร้างแนวตัดไขว้

ใหม่
28 81 280

2881280-00-1.png (online-thumb)
คีมประกอบ

มีโครงสร้างแนวตัดไขว้

ใหม่
34 42 130

3442130-00-1.png (online-thumb)
คีมสำหรับการยึดจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ

ใหม่
34 42 130 ESD

3442130ESD-00-1.png (online-thumb)
คีมยึด ESD สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความแม่นยำสูง

ใหม่
34 52 130

3452130-00-1.png (online-thumb)
คีมสำหรับการยึดจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ

ใหม่
34 52 130 ESD

3452130ESD-00-1.png (online-thumb)
คีมยึด ESD สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความแม่นยำสูง

ใหม่
40 14 250

4014250-00-3.png (online-thumb)
คีมยึดจับอเนกประสงค์

ใหม่
41 44 200

4144200-00-3.png (online-thumb)
คีม ปากคีบสำหรับการยึดเกาะ

ใหม่
42 44 280

4244280-00-3.png (online-thumb)
คีมล็อคงานเชื่อม

ใหม่
48 31 J0

4831J0-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

พร้อมการป้องกันการขยายมากเกินไป

ใหม่
48 41 J01

4841J01-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

ใหม่
48 41 J11

4841J11-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

ใหม่
48 41 J21

4841J21-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

ใหม่
48 41 J31

4841J31-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

ใหม่
49 41 A11

4941A11-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

พร้อมการป้องกันการขยายมากเกินไป

ใหม่
49 41 A21

4941A21-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

พร้อมการป้องกันการขยายมากเกินไป

ใหม่
49 41 A31

4941A31-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

พร้อมการป้องกันการขยายมากเกินไป

ใหม่
71 01 250

7101250-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX CoBolt® XL

เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัด

ใหม่
71 31 250

7131250-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX CoBolt® XL

เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัด

ใหม่
91 13 250

9113250-00-1.png (online-thumb)
คีมหรือก้ามปูเจาะกระเบื้อง

ใหม่
91 92 180

9192180-00-1.png (online-thumb)
คีมหนีบใช้สำหรับผ้าบุรอง

ใหม่
97 54 25

975425-00-3.png (online-thumb)
คีมย้ำสำหรับปลั๊กเล็ก

การย้ำแบบขนาน

สำหรับ Micro-Fit™

ใหม่
97 54 26

975426-00-3.png (online-thumb)
คีมย้ำสำหรับปลั๊กเล็ก

การย้ำแบบขนาน

สำหรับ Mini-Fit®

ใหม่
97 54 27

975427-00-3.png (online-thumb)
คีมย้ำสำหรับปลั๊กเล็ก

การย้ำแบบขนาน

สำหรับปลั๊ก MQS

ใหม่
97 90 26

979026-00-2.png (online-thumb)
การจัดแยกประเภทการย้ำ

สำหรับหัวเชื่อมสายไฟหรือสายเคเบิ้ล

ใหม่
98 20 35 SL

982065SL-00-3.png (online-thumb)
อุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า

ใหม่
98 20 40 SL

982065SL-00-3.png (online-thumb)
อุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า

ใหม่
98 20 55 SL

982065SL-00-3.png (online-thumb)
อุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า

ใหม่
98 20 65 SL

982065SL-00-3.png (online-thumb)
อุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า

ใหม่
98 24 01 SL

982402SL-00-3.png (online-thumb)
ไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า

Phillips®

ใหม่
98 24 02 SL

982402SL-00-3.png (online-thumb)
ไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า

Phillips®

ใหม่
98 25 01 SL

982502SL-00-3.png (online-thumb)
ไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า

Pozidriv®

ใหม่
98 25 02 SL

982502SL-00-3.png (online-thumb)
ไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า

Pozidriv®

ใหม่
00 19 19 V28

001919V284k.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

10 ชิ้น

ใหม่
00 19 55 S4

001955S4-01-3.png (online-thumb)
ชุดประแจคีม

5 ชิ้น

ใหม่
00 20 01 V09

002001V094k.png (online-thumb)
ชุดคีม "SRZ II"

คีมถ่างหนีบแหวนคีบได้แม่นยำสี่ตัวในถาดโฟม

ใหม่
00 21 07 LE

002107LE-00-1.png (online-thumb)
กระเป๋าเครื่องมือแบบดั้งเดิม

ว่างเปล่า

ใหม่
00 21 21 HK S

002121HKS-00-2.png (online-thumb)
กระเป๋าเครื่องมือถูกสุขอนามัย

24 ชิ้น

อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
00 21 02 LE

002102LE-01-2.png (online-thumb)
กระเป๋าเครื่องมือ "New Classic Basic"

ว่างเปล่า

อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
00 21 02 SL

002102SL-01-2.png (online-thumb)
กระเป๋าเครื่องมือ

24 ชิ้น

กระเป๋าเครื่องมือสำหรับผู้รับเหมางานทางไฟฟ้า

อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
70 01 160

7001160-02-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
70 02 160

7002160-02-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
70 05 160

7005160-02-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
70 06 160

7006160-02-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
70 07 160

7007160-02-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

อัพเกรดแล้ว/พัฒนาแล้ว
70 26 160

7026160-02-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ
ใหม่
02 02 225 T

0202225T-00-1.png (online-thumb)
คีมอเนกประสงค์ชนิดแรงงัดสูง

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
08 22 145 T

0822145T-00-1.png (online-thumb)
คีมปลายแหลม

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
09 02 240 T

0902240T-00-1.png (online-thumb)
คีมสำหรับช่างติดตั้งหรือซ่อมสายไฟหรือโทรศัพท์

พร้อมหูยึดเกาะ

แบบอเมริกัน

ใหม่
09 12 240 T

0912240T-00-1.png (online-thumb)
คีมสำหรับช่างติดตั้งหรือซ่อมสายไฟหรือโทรศัพท์

พร้อมหูยึดเกาะ

แบบอเมริกัน

ใหม่
13 05 160 T

1305160T-00-3.png (online-thumb)
คีมตัดสำหรับช่างไฟฟ้า

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
13 82 200 T

1382200T-00-3.png (online-thumb)
คีมสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
26 12 200 T

2612200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากแหลม

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
26 15 200 T

2615200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากแหลม

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
26 22 200 T

2622200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากแหลม

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
26 25 200 T

2625200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากแหลม

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
70 05 160 T

7005160T-00-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
70 05 180 T

7005180T-00-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
71 02 200 T

7102200T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX CoBolt®

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
71 22 200 T

7122200T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX CoBolt®

เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัดแบบmeมุม

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
71 32 200 T

7132200T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX CoBolt®

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
73 05 160 T

7305160T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX X-Cut®

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
74 02 200 T

7402200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
74 02 250 T

7402250T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
74 22 200 T

7422200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
74 22 250 T

7422250T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
86 05 180 T

8605180T-00-1.png (online-thumb)
ประแจคีม

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
86 05 250 T

8605250T-00-1.png (online-thumb)
ประแจคีม

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
87 02 180 T

8702180T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX Cobra®

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
87 02 250 T

8702250T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX Cobra®

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
87 02 300 T

8702300T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX Cobra®

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
88 02 250 T

8802250T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX Alligator®

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
88 02 300 T

8802300T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX Alligator®

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
95 12 165 T

9512165T-00-1.png (online-thumb)
กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
95 62 190 T

9562190T-00-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดลวดสลิง

พร้อมหูยึดเกาะ

พร้อมหูยึดเกาะ