ห่วงตัวปรับต่อ

00 50 02 T BK (online-normal)
00 50 02 T BK zoom 

 • สำหรับการใช้งานในตึกสูง ตึกต่ำ งานปิดหลังคา การปีนเขา งานปรับปรุงอาคาร ในการปีนงานอตุสหกรรม งานปิดหลีงคา การปีนเขา ในกีฬาปีนป่าย การสร้างนิทรรศการ
 • ป้องกันเครื่องอย่างแน่ใจจากการตกลง
 • ห่วงตัวต่อตัวสามารถยึดได้โดยตรงกับด้านสายที่ข้อมือ เข็มขัด เครื่องประกอบการปีน ฯลฯ
 • ในการรวมกันกับวัสดุคาราบิเนอร์และสายจับสามารถยีดแตกต่างกันได้หลายแบบ
 • ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของฟิวส์ที่กระเป๋าเครื่องถึงสายจับเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 • หลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องมือ การบาดเจ็บของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความเสียหายของวัตถุต่าง ๆ
 • ห่วงจากสายเบลท์เย็บกับเชือกและตัวปิดเชือกที่เย็บติดกัน
 • การบรรทุกมากสุด: น้ำหนักเครื่องมือ 1.5 กก.
 • บรรจุ: ห่วงตัวปรับต่อ 3 อัน
 • ใช้การได้กับคีม KNIPEX ที่มีหูยึดเกาะทุกอัน
 • Read all warnings and instructions on product and packaging carefully prior to use
 • NO PPE = No Personal Protective Equipment
 • Only for latching tools from the KNIPEX Tethered Tools range, connected and combined in accordance with tethering system instructions
 • Tether extends to length of around 5 feet (1.5 m). Rig to avoid contact with objects below.
 • Do not use around moving or rotating equipment.
 • Will not support human weight.
 • Inspect for wear before each use. Do not use if evidence of wear.
00500xTBK-00-F-33.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
เนื้อหา
น้ำหนักสุทธิ
g
00 50 02 T BK081364ห่วงตัวปรับต่อ 3 อัน30
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค