กุญแจตู้ควบคุม “ข้อต่อคู่”

00 11 06 V03 (online-normal)
00 11 06 V03 zoom 

  • Universal swivel head wrench with four different, rotatable closing heads; three closing heads with double function

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความจุแบบสามเหลี่ยม
mm
00 11 06 V03ใหม่ 0830857-9

ใหม่ ใหม่
กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค