ภาพแสดงสินค้าคีมหนีบท่อ ว่างเปล่า

00 19 37 (online-normal)
00 19 37 zoom 

  • ภาพแสดงสินค้าคีมหนีบท่อที่โดดเด่น
  • รุ่นที่สามารถใช้สำหรับการยึดเข้ากับผนังของแผงแบบมีรู และเหมาะสำหรับแสดงที่เคาน์เตอร์
  • พร้อมแถบสแกนเนอร์สำหรับติดฉลากที่เฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์
  • จัดเตรียมรายการหรือสิ่งของต่างๆ ได้โดยไม่มีเนื้อหา
  • ความสามารถ: สำหรับคีมหนีบท่อทั้ง 3 ตัว 1 "; 1 1/2" และ 2"
  • ขนาด (ก x ส x ล): 645 x 370 x 170 มม.
  • แผ่น/ลวดเหล็กกล้า เคลือบด้วยผงฝุ่นสีเงิน

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค