ชุดสาธิตสำหรับคีมแหวนล็อคสลัก

00 40 01 (online-normal)
00 40 01 zoom 

   โมเดล รุ่น 00 40 01 :
  • สำหรับคีมแหวนล็อคสลัก (ด้านในและด้านนอก)
  • สำหรับการสาธิตการประกอบและการถอด
  • มาพร้อมกับคีมแหวนล็อคสลักขนาดต่างๆ
  • ไม่มีคีม

  หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
  4003773-
  น้ำหนักสุทธิ
  g
  00 40 01069348460
  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค