ภาพแสดงสินค้าบนผนัง

00 19 34 (online-normal)
00 19 34 zoom
ใช้สำหรับคีม 5 x 6


 
00 19 34 1 (online-normal)
00 19 34 1 zoom
สำหรับคีม 5x6


 
00 19 34 2 (online-normal)
00 19 34 2 zoom
สำหรับคีม 15x6


 
00 19 34 7 (online-normal)
00 19 34 7 zoom
สำหรับคีมขนาด 18 x 6


 

 • สำหรับการยึดเข้ากับผนังของแผงแบบมีรู
 • การใช้งานที่หลากหลาย
 • จัดเตรียมรายการหรือสิ่งของต่างๆ ได้โดยไม่มีเนื้อหา
 • แผ่นเหล็กกล้า เคลือบผง สีเงิน
  โมเดล รุ่น 00 19 32 :
 • สำหรับคีม 3 x 6
  โมเดล รุ่น 00 19 34 :
 • ใช้สำหรับคีม 5 x 6
  โมเดล รุ่น 00 19 34 1 :
 • สำหรับคีม 5x6
 • พร้อมป้ายส่วนหัว
  โมเดล รุ่น 00 19 34 2 :
 • สำหรับคีม 15x6
  โมเดล รุ่น 00 19 34 7 :
 • สำหรับคีมขนาด 18 x 6

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
การกำหนด
ความกว้าง
mm
ความสูง
mm
ความลึก
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
00 19 32024651สำหรับคีม 3 x 619598175344
00 19 34024668ใช้สำหรับคีม 5 x 632598175400
00 19 34 1051824สำหรับคีม 5x64802002251065
00 19 34 2052364สำหรับคีม 15x69951452152250
00 19 34 7079217สำหรับคีมขนาด 18 x 61247802102050
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค