แท่นวานเครื่องมือ (กระดานปักหมุด) และอุปกรณ์เสริม

00 19 30 (online-normal)
00 19 30 zoom
มาพร้อมกับป้ายส่องสว่าง; 230 V; ไม่มีคีมและตะขอ


 
00 19 30 66 (online-normal)
00 19 30 66 zoom
ไม่มีแผงหน้าปัดแบบมีไฟส่องสว่าง


 
00 19 30 2 (online-normal)
00 19 30 2 zoom
แผงหน้าปัดแบบมีไฟส่องสว่าง สามารถใช้ยึดติดกับระบบแท่นวางเครื่องมือได้


 
00 19 30 15 (online-normal)
00 19 30 15 zoom
ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ


 
00 19 30 16 (online-normal)
00 19 30 16 zoom
ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ


 
00 19 30 19 (online-normal)
00 19 30 19 zoom
ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ


 
00 19 30 17 (online-normal)
00 19 30 17 zoom
ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ 00 19 30 66


 
00 19 30 18 (online-normal)
00 19 30 18 zoom
ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ 00 19 30 66


 
00 19 30 20 (online-normal)
00 19 30 20 zoom
ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ 00 19 30 66


 

 • สำหรับอุปกรณ์เฉพาะตัวในแต่ละไซต์งาน
  โมเดล รุ่น 00 19 30 :
 • ใช้สำหรับการส่งเสริมการขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครอบคลุม
 • พร้อมด้วยกระดานแบบปักหมุด 5 ชิ้น, ชั้นวางและแผ่นป้ายโฆษณาแบบโปร่งแสง
 • สามารถประกอบเข้ากับคีมหรือตะขอ แผ่นการ์ดของคีมและ/หรือการนำเสนอการขายได้
 • มาพร้อมกับสายไฟและปลั๊ก 230 โวลต์
 • วัสดุ: แผ่นเหล็ก/ท่อเหล็ก เคลือบด้วยผงฝุ่นสีเงิน
  โมเดล รุ่น 00 19 30 3 :
 • ใช้สำหรับการส่งเสริมการขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครอบคลุม
 • มาพร้อมกับกระดานแบบปักหมุด 5 ชิ้น ชั้นวางไม่มีแผ่นป้ายโฆษณาแบบมีส่องสว่าง
 • สามารถประกอบเข้ากับคีมหรือตะขอ แผ่นการ์ดของคีมและ/หรือการนำเสนอการขายได้
 • วัสดุ: แผ่นเหล็ก/ท่อเหล็ก เคลือบด้วยผงฝุ่นสีเงิน
  โมเดล รุ่น 00 19 30 66 :
 • ใช้สำหรับการจัดแสดงสินค้าแบบประหยัดพื้นที่
 • มาพร้อมกับกระดานแบบปักหมุด 5 ชิ้น ชั้นวางไม่มีแผ่นป้ายโฆษณาแบบมีส่องสว่าง
 • มาพร้อมกับแผงป้ายโฆษณาแบบแม่เหล็ก
 • สามารถประกอบเข้ากับคีมหรือตะขอ แผ่นการ์ดของคีมและ/หรือการนำเสนอการขายได้
 • วัสดุ: แผ่นเหล็ก/ท่อเหล็ก เคลือบด้วยผงฝุ่นสีเงิน

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความกว้าง
mm
ความสูง
mm
ความลึก
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
00 19 300246441000220050058000
00 19 30 30525241000220050047000
00 19 30 66055211660220050040000
00 19 30 2046783100020040011450
00 19 30 15071891980100 310
00 19 30 16071907980100 310
00 19 30 19071938980200 610
00 19 30 17071914650100 410
00 19 30 18071921650100 410
00 19 30 20071945650200 410
อะไหล่ (1)
No.EAN 
00 19 30 2 4003773046783แผ่นป้ายแบบมีไฟส่องสว่าง
อุปกรณ์เสริม (16)
No.EAN 
00 19 36 4003773024682ที่วางแผ่นพับสำหรับกระดานปักหมุด
00 19 30 15 4003773071891ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ
00 19 30 16 4003773071907ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ
00 19 30 19 4003773071938ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ
00 19 30 2 4003773046783แผ่นป้ายแบบมีไฟส่องสว่าง
00 19 30 VIT 4003773034186ตู้แสดงสินค้าแบบแขวนสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับการติดตั้งบนระบบแท่นวางเครื่องมือ
00 19 30 VIT 1 4003773048978ตู้แสดงสินค้าแบบพื้นฐาน เหมาะสำหรับการติดตั้งบนระบบแท่นวางเครื่องมือ
00 19 31 4003773014874ตะขอสำหรับกระดานปักหมุด ยาว
00 19 33 4003773014881ตะขอสำหรับกระดานปักหมุด สั้น
00 19 33 2 4003773042112ตะขอสำหรับกระดานปักหมุด
00 19 35 1 4003773045168ตะขอสำหรับกระดานปักหมุด ยาว
00 19 35 2 4003773028284ตะขอสำหรับกระดานปักหมุด
00 19 35 3 4003773051787ตะขอสำหรับกระดานปักหมุด
00 19 30 17 4003773071914ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ 00 19 30 66
00 19 30 18 4003773071921ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ 00 19 30 66
00 19 30 20 4003773071945ป้ายแม่เหล็กสำหรับแถบเครื่องมือ 00 19 30 66
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค