กล่องเครื่องมือ "Robust45" มาพร้อมกับล้อและมือจับแบบยืดหดเบ็ดเสร็จ
ว่างเปล่า

00 21 37 LE (online-normal)
00 21 37 LE zoom 

 • กล่องที่เหมาะสำหรับการขนส่งทางเครื่องบิน ผลิตจากโพลีโพรพิลีนช่วยป้องกันการกระแทก
 • กันฝุ่นและน้ำ
 • วาล์วปรับแรงดันอัตโนมัติ
 • ทนอุณหภูมิตั้งแต่ - 30°C ถึง + 80°C
 • อุปกรณ์สำหรับกุญแจแบบคล้องสายยู
 • ช่องใส่เอกสาร, แผงใส่เครื่องมือพร้อมกระเป๋าเครื่องมือที่มีอยู่ 54 ใบและห่วงเครื่องมือ 94 ห่วง
 • เทรย์ด้านล่างที่ปิดได้สามารถแยกออกเป็นอิสระจากระบบเครื่องแบ่งแยกอลูมิเนียมได้
 • มือจับที่มีส่วนประกอบสองส่วนด้านสรีรศาสตร์
 • มาพร้อมกับล้อเลื่อน 2 ล้อ
 • พร้อมมือจับแบบยืดหด
 • ปริมาตร: 45 ลิตร
 • ปริมาณที่สามารถบรรทุกได้ถึง 35 กก.

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (ภายใน) มิลลิเมตร
mm
ขนาดภายนอก (ภายใน) ความสูง มิลลิเมตร
mm
ความลึกของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (ภายใน) มิลลิเมตร
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
00 21 37 LEใหม่ 082590609 (540)263 (229)428 (364)10800

ใหม่ ใหม่
กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
No English Translation
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค