การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์ 10 ชิ้น

00 18 01 V01 (online-normal)
00 18 01 V01 zoom 
00 18 01 V06 (online-normal)
00 18 01 V06 zoom 
00 18 01 V10 (online-normal)
00 18 01 V10 zoom 
00 18 01 V11 (online-normal)
00 18 01 V11 zoom 
00 18 01 V12 (online-normal)
00 18 01 V12 zoom 
00 18 01 V13 (online-normal)
00 18 01 V13 zoom 
00 18 01 V14 (online-normal)
00 18 01 V14 zoom 
00 18 01 V15 (online-normal)
00 18 01 V15 zoom 
00 18 01 V16 (online-normal)
00 18 01 V16 zoom 
00 18 01 V17 (online-normal)
00 18 01 V17 zoom 
00 18 01 V18 (online-normal)
00 18 01 V18 zoom 
00 18 01 V19 (online-normal)
00 18 01 V19 zoom 
00 18 01 V20 (online-normal)
00 18 01 V20 zoom 
00 18 01 V21 (online-normal)
00 18 01 V21 zoom 
00 18 01 V22 (online-normal)
00 18 01 V22 zoom 
00 18 01 V23 (online-normal)
00 18 01 V23 zoom 
00 18 01 V24 (online-normal)
00 18 01 V24 zoom 
00 18 01 V25 (online-normal)
00 18 01 V25 zoom 
00 18 01 V26 (online-normal)
00 18 01 V26 zoom 
00 18 01 V29 (online-normal)
00 18 01 V29 zoom 
00 18 01 V30 (online-normal)
00 18 01 V30 zoom 
00 18 01 V31 (online-normal)
00 18 01 V31 zoom 
00 18 01 V32 (online-normal)
00 18 01 V32 zoom 
00 18 01 V33 (online-normal)
00 18 01 V33 zoom 
00 18 01 V34 (online-normal)
00 18 01 V34 zoom 

  • ประกอบด้วยคีม 10 ตัว ด้วยการใช้งาน/รุ่นที่แตกต่างกัน
  • ภาพแสดงสินค้ากล่องกระดาษแข็งที่มีคุณภาพสูง พร้อมลายพิมพ์แบบเคลือบเงา
  • ใช้พื้นที่ขนาดเล็กหรือใช้พื้นที่น้อยมาก ณ จุดขาย

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
  ปริมาณ Waage_s.gif
g
00 18 01 V01ใหม่ 08279808 22 145คีมปลายแหลม101626
00 18 01 V06ใหม่ 08284270 02 160เครื่องตัดทแยงมุม102236
00 18 01 V10ใหม่ 08288068 01 200คีมตัดปลาย103650
00 18 01 V11ใหม่ 08289787 01 250KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค103740
00 18 01 V12ใหม่ 08290388 01 250KNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ103615
00 18 01 V13ใหม่ 082927การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์ 10 ชิ้น2860
87 01 180KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค5
87 01 250KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค5
00 18 01 V14ใหม่ 082934การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์ 10 ชิ้น4790
87 01 250KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค5
87 01 300KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค5
00 18 01 V15ใหม่ 082941การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์ 10 ชิ้น4735
88 01 250KNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ5
88 01 300KNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ5
00 18 01 V16ใหม่ 08295871 01 200KNIPEX CoBolt®, เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัด103626
00 18 01 V17ใหม่ 08296588 01 300KNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ105565
00 18 01 V18ใหม่ 08297287 01 180KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค102010
00 18 01 V19ใหม่ 08298987 01 300KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค105476
00 18 01 V20ใหม่ 08299699 00 220ปากคีบสำหรับช่างคอนกรีต, (เครื่องตัดช่างคอนกรีต หรือเครื่องตัดช่างซ่อม)103316
00 18 01 V21ใหม่ 08300999 00 250ปากคีบสำหรับช่างคอนกรีต, (เครื่องตัดช่างคอนกรีต หรือเครื่องตัดช่างซ่อม)104350
00 18 01 V22ใหม่ 08301699 00 280ปากคีบสำหรับช่างคอนกรีต, (เครื่องตัดช่างคอนกรีต หรือเครื่องตัดช่างซ่อม)104885
00 18 01 V23ใหม่ 08302399 14 250ปากคีบแรงงัดสูงสำหรับช่างคอนกรีต, การส่งผ่านแรงงัดสูง103676
00 18 01 V24ใหม่ 083030การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์ 10 ชิ้น2860
88 01 180KNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ5
88 01 250KNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ5
00 18 01 V25ใหม่ 08304787 21 250KNIPEX Cobra® QuickSet, คีมปั๊มน้ำไฮเทค103526
00 18 01 V26ใหม่ 083054การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์ 10 ชิ้น3746
99 00 220ปากคีบสำหรับช่างคอนกรีต, (เครื่องตัดช่างคอนกรีต หรือเครื่องตัดช่างซ่อม)5
99 00 250ปากคีบสำหรับช่างคอนกรีต, (เครื่องตัดช่างคอนกรีต หรือเครื่องตัดช่างซ่อม)5
00 18 01 V29ใหม่ 08277490 22 01 SBKNIPEX TwistCut, เครื่องตัดท่อลอน101035
00 18 01 V30ใหม่ 08315390 22 02 SBKNIPEX TwistCut, เครื่องตัดท่อลอน101050
00 18 01 V31ใหม่ 083160การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์ 10 ชิ้น1050
16 95 01 SBKNIPEX ErgoStrip®, เครื่องมือสำหรับการรื้อถอนแบบอเนกประสงค์6
16 95 02 SBKNIPEX ErgoStrip®, เครื่องมือสำหรับการรื้อถอนแบบอเนกประสงค์4
00 18 01 V32ใหม่ 08317795 62 160เครื่องตัดลวดสลิง, และอีกทั้งสำหรับลวดสลิงที่มีความแข็งแรงสูง101935
00 18 01 V33ใหม่ 08318471 01 160KNIPEX CoBolt® S, เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัด102160
00 18 01 V34ใหม่ 083191การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์ 10 ชิ้น4930
86 01 250ประแจคีม, คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว5
86 02 180ประแจคีม, คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว5
86 02 250ประแจคีม, คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว5

ใหม่ ใหม่
กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค