ชุดคีม

00 31 20 V01 (online-normal)
00 31 20 V01 zoom
ด้วย KNIPEX Cobra® 87 01 180 และ 87 01 250


 
00 31 20 V02 (online-normal)
00 31 20 V02 zoom
ด้วย KNIPEX Alligator® 88 01 180 และ 88 01 250


 
00 31 20 V03 (online-normal)
00 31 20 V03 zoom
ด้วยประแจคีม 86 03 180 และ KNIPEX Cobra® 87 01 250


 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
  ปริมาณ Waage_s.gif
g
00 31 20 V01077251ชุดคีม 520
87 01 180KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 250KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 31 20 V02077268ชุดคีม 535
88 01 180KNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
88 01 250KNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 31 20 V03078104ชุดคีม 600
86 03 180ประแจคีม, คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว1KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 250KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค