ชุดคีม ในถาดโฟม

00 20 01 V02 (online-normal)
00 20 01 V02 zoom
ชุดคีมแหวนล็อคสลัก


 
00 20 01 V09 (online-normal)
00 20 01 V09 zoom
ชุดคีม "SRZ II"


 
00 20 01 V15 (online-normal)
00 20 01 V15 zoom
ชุดคีม "พื้นฐาน"


 
00 20 01 V16 (online-normal)
00 20 01 V16 zoom
ชุดคีม "KFZ"


 
00 20 01 V17 (online-normal)
00 20 01 V17 zoom
ชุดคีม "Basic Chrom"


 

 • ในถาดโฟมสำหรับโต๊ะทำงานและรถเข็นเครื่องมือ
 • การจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบและชัดเจน
 • เว้าตามขนาดสำหรับยึดจับคีม
 • ขนาดของถาดโฟม (ยาวxกว้างxสูง): 335 x 165 x 33 มม.
 • วัสดุ โฟมรูปิดสองสี
  โมเดล รุ่น 00 20 01 V02 :
 • คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำหกอันในถามโฟม
  โมเดล รุ่น 00 20 01 V09 :
 • คีมถ่างหนีบแหวนคีบได้แม่นยำสี่ตัวในถาดโฟม
  โมเดล รุ่น 00 20 01 V15 :
 • คีม 4 ชิ้นในถาดโฟม
  โมเดล รุ่น 00 20 01 V16 :
 • คีม 4 ชิ้นในถาดโฟม
  โมเดล รุ่น 00 20 01 V17 :
 • คีม 4 ชิ้นในถาดโฟม
002001VH06D0.jpg
002001VH04D0.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
  ปริมาณ Waage_s.gif
g
00 20 01 V02069652ชุดคีมแหวนล็อคสลัก คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำหกอันในถามโฟม915
48 11 J1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 20 01 V09073291ชุดคีม "SRZ II" คีมถ่างหนีบแหวนคีบได้แม่นยำสี่ตัวในถาดโฟม820
48 11 J2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 20 01 V15081586ชุดคีม "พื้นฐาน" 1121
03 02 180คีมอเนกประสงค์1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
26 12 200คีมปากแหลม, (คีมปากแหลมปลายงอ)1KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
74 02 180คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง1KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
87 01 250KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 20 01 V16081593ชุดคีม "KFZ" 850
08 21 145คีมปลายแหลม1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
74 01 180คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง1KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
28 71 280คีมประกอบ, มีโครงสร้างแนวตัดไขว้1KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
28 81 280คีมประกอบ, มีโครงสร้างแนวตัดไขว้1KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
00 20 01 V17081944ชุดคีม "Basic Chrom" 1225
03 05 180คีมอเนกประสงค์1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
26 15 200คีมปากแหลม, (คีมปากแหลมปลายงอ)1KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
74 05 180คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง1KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
87 05 250KNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค