ชุดเครื่องมือ

00 20 09 V01 (online-normal)
00 20 09 V01 zoom
ชุดที่ขายดีที่สุด


 
00 20 09 V02 (online-normal)
00 20 09 V02 zoom
ชุด Cobra®


 
00 20 09 V03 (online-normal)
00 20 09 V03 zoom
ชุด Alligator®


 
00 20 10 (online-normal)
00 20 10 zoom
ชุดพลังงาน


 
00 20 11 (online-normal)
00 20 11 zoom
ชุดชิ้นส่วนประกอบ


 
00 20 11 V01 (online-normal)
00 20 11 V01 zoom
ชุดชิ้นส่วนประกอบ


 
00 20 12 (online-normal)
00 20 12 zoom
ชุด Electro


Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb)
00 20 12 V01 (online-normal)
00 20 12 V01 zoom
ชุดไขควง


Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb)
00 20 12 V02 (online-normal)
00 20 12 V02 zoom
ชุดไขควง VDE, ช่อง / Phillips®


Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb)
00 20 12 V03 (online-normal)
00 20 12 V03 zoom
ชุดไขควง VDE, Phillips® / Pozidriv®


Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb)
00 20 12 V04 (online-normal)
00 20 12 V04 zoom
ชุดไขควง VDE, ช่อง / Phillips® / Pozidriv®


Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb)
00 20 12 V05 (online-normal)
00 20 12 V05 zoom
ชุดไขควง VDE, PlusMinus / ช่อง


Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb)
00 20 13 (online-normal)
00 20 13 zoom
ชุดเครื่องมือ VDE พร้อมไขควง WERA 3 ชิ้น


Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb)

 • เครื่องมือในถาดพลาสติกสำหรับดึงพร้อมฝาปิดใส
 • บรรจุภัณฑ์สำหรับการขายที่น่าสนใจด้วยการเจาะรูแบบมาตรฐานยุโรป
 • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 170 x 370 x 40 มม.
  โมเดล รุ่น 00 20 09 V01 :
 • คีมพร้อมหัวเคลือบ; ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติกช่วยป้องกันการลื่นหรือมีส่วนประกอบหลายชิ้นแบบสองสี
  โมเดล รุ่น 00 20 09 V02 :
 • คีมพร้อมหัวเคลือบ; ด้ามพร้อมพลาสติกเคลือบกันลื่น
  โมเดล รุ่น 00 20 09 V03 :
 • คีมพร้อมหัวเคลือบ; ด้ามพร้อมพลาสติกเคลือบกันลื่น
  โมเดล รุ่น 00 20 10 :
 • คีมหัวขัดเงาและด้ามจับเคลือบพลาสติก
  โมเดล รุ่น 00 20 11 :
 • คีมที่มีส่วนยึดจับหลายชิ้นและมี 2 สี
  โมเดล รุ่น 00 20 11 V01 :
 • Pliers chrome-plated, with two-colour dual component handles
  โมเดล รุ่น 00 20 12 :
 • คีมที่ผ่านการทดสอบ VDE ตาม DIN EN/IEC 60900 1000V แล้ว, คีมชุบโครม; ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน
  โมเดล รุ่น 00 20 13 :
 • เครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ VDE ตาม DIN EN/IEC 60900 1000V คีมชุบโครม; ด้ามจับที่มีฝาปิดทำจากหลายชิ้นส่วน
 • พร้อมไขควง WERA 3 อัน

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
   ปริมาณขนาดเล็ก Waage_s.gif
g
00 20 09 V01073994ชุดที่ขายดีที่สุด 950
03 02 180Knipexคีมอเนกประสงค์1180 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 02 160Knipexเครื่องตัดทแยงมุม1160 mm KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
87 01 250KnipexKNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1250 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 20 09 V02074793ชุด Cobra® 1220
87 01 180KnipexKNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1180 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 250KnipexKNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1250 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
87 01 300KnipexKNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1300 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 20 09 V03074809ชุด Alligator® 1195
88 01 180KnipexKNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ1180 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
88 01 250KnipexKNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ1250 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
88 01 300KnipexKNIPEX Alligator®, คีมปั๊มน้ำ1300 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 20 10010388ชุดพลังงาน 990
02 01 180Knipexคีมอเนกประสงค์ชนิดแรงงัดสูง1180 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
74 01 160Knipexคีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง1160 mm KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
87 01 250KnipexKNIPEX Cobra®, คีมปั๊มน้ำไฮเทค1250 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)
00 20 11012405ชุดชิ้นส่วนประกอบ 810
03 02 180Knipexคีมอเนกประสงค์1180 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
26 12 200Knipexคีมปากแหลม, (คีมปากแหลมปลายงอ)1200 mm KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 02 160Knipexเครื่องตัดทแยงมุม1160 mm KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 20 11 V01064091ชุดชิ้นส่วนประกอบ 874
03 05 180Knipexคีมอเนกประสงค์1180 mm KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
26 15 200Knipexคีมปากแหลม, (คีมปากแหลมปลายงอ)1200 mm KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
74 05 180Knipexคีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง1180 mm KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 20 12012412ชุด Electro 960
03 06 180Knipexคีมอเนกประสงค์1180 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
26 16 200Knipexคีมปากแหลม, (คีมปากแหลมปลายงอ)1200 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 06 160Knipexเครื่องตัดทแยงมุม1160 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
00 20 12 V01075523ชุดไขควง 610
98 20 30Knipexไขควงสำหรับสกรูช่อง13,0 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 20 40Knipexไขควงสำหรับสกรูช่อง14,0 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 20 55Knipexไขควงสำหรับสกรูช่อง15,5 mm x 125 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 20 65Knipexไขควงสำหรับสกรูช่อง16,5 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 24 01Knipexไขควงสำหรับสกรูแบบเว้าขวาง, Phillips®1PH 1 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
98 24 02Knipexไขควงสำหรับสกรูแบบเว้าขวาง, Phillips®1PH 2 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
00 20 12 V02082538ชุดไขควง VDE ช่อง / Phillips®550
98 20 30Knipexไขควงสำหรับสกรูช่อง13,0 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 20 40 SLKnipexอุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า14,0 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 20 55 SLKnipexอุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า15,5 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 20 65 SLKnipexอุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า16,5 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 24 01 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Phillips®1PH1 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
98 24 02 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Phillips®1PH2 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
00 20 12 V03082545ชุดไขควง VDE Phillips® / Pozidriv®500
98 24 00Knipexไขควงสำหรับสกรูแบบเว้าขวาง, Phillips®1PH0 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
98 24 01 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Phillips®1PH1 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
98 24 02 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Phillips®1PH2 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
98 25 00Knipexไขควงสำหรับสกรูแบบเว้าขวาง, Pozidriv®1PZ0 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0931.gif (online-thumb)
98 25 01 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Pozidriv®1PZ1 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0931.gif (online-thumb)
98 25 02 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Pozidriv®1PZ2 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0931.gif (online-thumb)
00 20 12 V04082552ชุดไขควง VDE ช่อง / Phillips® / Pozidriv®509
98 20 25Knipexไขควงสำหรับสกรูช่อง12,5 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 20 40 SLKnipexอุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า14,0 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 24 01 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Phillips®1PH1 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
98 24 02 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Phillips®1PH2 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
98 25 01 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Pozidriv®1PZ1 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0931.gif (online-thumb)
98 25 02 SLKnipexไขควง (บางเบา) สำหรับสกรูหัวผ่า, Pozidriv®1PZ2 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0931.gif (online-thumb)
00 20 12 V05082569ชุดไขควง VDE PlusMinus / ช่อง510
98 20 25Knipexไขควงสำหรับสกรูช่อง12,5 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 20 40 SLKnipexอุปกรณ์ไขสกรู (เรียวบาง) สำหรับสกรูหัวผ่า14,0 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
98 24 01 SLSKnipexไขขวง (Slim) PlusMinus, Phillips®1PH/S 1 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) PlusMinus_Phillips.jpg (online-thumb)
98 24 02 SLSKnipexไขขวง (Slim) PlusMinus, Phillips®1PH/S 2 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) PlusMinus_Phillips.jpg (online-thumb)
98 25 01 SLSKnipexไขขวง (Slim) PlusMinus, Pozidriv®1PZ/S 1 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) PlusMinus_Pozidriv.jpg (online-thumb)
98 25 02 SLSKnipexไขขวง (Slim) PlusMinus, Pozidriv®1PZ/S 2 Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) PlusMinus_Pozidriv.jpg (online-thumb)
00 20 13043287ชุดเครื่องมือ VDE 850
26 16 200Knipexคีมปากแหลม, (คีมปากแหลมปลายงอ)1200 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 06 160Knipexเครื่องตัดทแยงมุม1160 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
006110Weraไขควงสำหรับสกรูช่อง, 160i10,6 x 3,5 x 100 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
006120Weraไขควงสำหรับสกรูช่อง, 160i11,0 x 5,5 x 125 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0911.gif (online-thumb)
006154Weraไขควงสำหรับสกรูแบบเว้าของ Phillips®, 162i PH1PH2 x 100 mm Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0921.gif (online-thumb)
Phillips® คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Phillips Screw Company
Pozidriv® คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ European Ind. Serv. Ltd.
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค