ชุดคีมแหวนล็อคสลักที่มีความแม่นยำ

00 20 03 SB (online-normal)
00 20 03 SB zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 20 04 SB (online-normal)
00 20 04 SB zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)

  • ประกอบด้วยคีมล็อคสลักที่แม่นยำ (Precision Circlip Pliers) เพื่อคุณภาพงานสูงสุด
  • บรรจุภัณฑ์สำหรับการขายที่น่าสนใจด้วยการเจาะรูแบบมาตรฐานยุโรป
  • บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน และเหมาะสำหรับการจัดเก็บคีมชนิดต่างๆ
    โมเดล รุ่น 00 20 03 SB :
  • 4 ชิ้น
    โมเดล รุ่น 00 20 04 SB :
  • 8 ชิ้นส่วน

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
  ปริมาณ
รูปแบบ
Ø mm
 Waage_s.gif
g
00 20 03 SB050100ชุดคีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ 685
48 11 J1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 20 04 SB062417ชุดคีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ 1275
48 11 J1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
48 21 J11คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายงอ12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายงอ19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 21 A11คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายงอ10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายงอ19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค