ชุดคีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

00 19 56 (online-normal)
00 19 56 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 56 V01 (online-normal)
00 19 56 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 57 (online-normal)
00 19 57 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 57 V01 (online-normal)
00 19 57 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 58 V01 (online-normal)
00 19 58 V01 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)
00 19 58 V02 (online-normal)
00 19 58 V02 zoomKNMA0101.gif (online-thumb) KNMA0041.gif (online-thumb)

 • กระเป๋าเครื่องมือผลิตจากโพลีเอสเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน
 • มาพร้อมกับสายรัดแบบปรับได้ สามารถปลดออกเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  โมเดล รุ่น 00 19 56 :
 • คีมแหวนล็อคสลักแบบทั่วไปสี่อัน สำหรับแหวนด้านในและด้านนอก
  โมเดล รุ่น 00 19 56 V01 :
 • คีมแหวนล็อคสลักแบบทั่วไปสี่อัน สำหรับแหวนด้านในและด้านนอก
  โมเดล รุ่น 00 19 57 :
 • คีมแหวนล็อคสลักแบบเที่ยงตรงสี่อัน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานในระดับสูงสุด
  โมเดล รุ่น 00 19 57 V01 :
 • คีมแหวนล็อคสลักแบบเที่ยงตรงสี่อัน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานในระดับสูงสุด
  โมเดล รุ่น 00 19 58 V01 :
 • คีมแหวนล็อกสลักแบบทั่วไปแปดอัน สำหรับแหวนด้านในและด้านนอก
  โมเดล รุ่น 00 19 58 V02 :
 • คีมแหวนล็อกสลักแบบเที่ยงตรงแปดอัน สำหรับข้อกำหนดในระดับสูงสุด

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
  ปริมาณ
รูปแบบ
Ø mm
 Waage_s.gif
g
00 19 56030973ชุดคีม, ชุดปากคีบ 4 ชิ้น670
44 11 J2คีมแหวนล็อคสลัก, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J21คีมแหวนล็อคสลัก, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายงอ19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A2คีมแหวนล็อคสลัก, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21คีมแหวนล็อคสลัก, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายงอ19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 56 V01081548ชุดคีม, ชุดปากคีบ 4 ชิ้น665
44 11 J1คีมแหวนล็อคสลัก, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2คีมแหวนล็อคสลัก, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
46 11 A1คีมแหวนล็อคสลัก, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2คีมแหวนล็อคสลัก, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 57050056ชุดคีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ 4 ชิ้น665
48 11 J1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 57 V01081555ชุดคีม, ชุดปากคีบ 4 ชิ้น871
48 11 J2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายงอ19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายงอ19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 58 V01081562ชุดคีม, ชุดปากคีบ 8 ชิ้นส่วน1250
44 11 J1คีมแหวนล็อคสลัก, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb)
44 11 J2คีมแหวนล็อคสลัก, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J11คีมแหวนล็อคสลัก, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายงอ12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
44 21 J21คีมแหวนล็อคสลัก, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายงอ19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A1คีมแหวนล็อคสลัก, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 11 A2คีมแหวนล็อคสลัก, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A11คีมแหวนล็อคสลัก, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายงอ10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21คีมแหวนล็อคสลัก, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายงอ19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
00 19 58 V02081579ชุดคีม, ชุดปากคีบ 8 ชิ้นส่วน1455
48 11 J1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 11 J2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายตรง19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J11คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายงอ12 - 25KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
48 21 J21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ1ปลายงอ19 - 60KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
49 11 A1คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 11 A2คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายตรง19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A11คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายงอ10 - 25KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
49 21 A21คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ, เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา1ปลายงอ19 - 60KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
อะไหล่ (1)
No.EAN 
00 19 56 LE 4003773035954ถุงใส่เครื่องมือแบบม้วนเก็บ ว่างเปล่า
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค