ตัวเชื่อมปลายไม่หุ้มฉนวน
DIN 46341-B

97 99 290 (online-normal)
97 99 290 zoom 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
ความยาว
mm
ปริมาณ
97 99 2900763770,75 - 1,020 - 1815200
97 99 2910763841,5 - 2,515 - 1315200
97 99 2920763914,0 - 6,011 - 1015100
97 99 29307640710,0715100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค