ตัวเชื่อมปลายหุ้มฉนวน
 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
สี
ปริมาณ
97 99 2700763460,75 - 1,020 - 18แดง100
97 99 2710763531,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 2720763604,0 - 6,011 - 10เหลือง100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค