หัวเชื่อมสายไฟหรือสายเคเบิ้ลแบบรูปตา หุ้มฉนวน
DIN 46237

97 99 170 (online-normal)
97 99 170 zoom 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
สกรู
Ø mm
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
สี
ปริมาณ
97 99 1700761793,000,5 - 1,020 - 17แดง200
97 99 1710761864,000,5 - 1,020 - 17แดง200
97 99 1720761935,000,5 - 1,020 - 17แดง200
97 99 1730762094,001,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 1740762165,001,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 1750762236,001,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 1760762308,001,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 1770762475,004,0 - 6,011 - 10เหลือง100
97 99 1780762546,004,0 - 6,011 - 10เหลือง100
97 99 1790762618,004,0 - 6,011 - 10เหลือง100
97 99 18007627810,004,0 - 6,011 - 10เหลือง100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค