ปลั๊กขากลม หุ้มฉนวน

97 99 151 (online-normal)
97 99 151 zoom



 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ปลั๊ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø mm
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
สี
ปริมาณ
97 99 1500760704,00,5 - 1,020 - 17แดง100
97 99 1510760875,01,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค