ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับขาแบน หุ้มฉนวน

97 99 091 (online-normal)
97 99 091 zoom 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความกว้าง x ความหนา
mm²
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
สี
ปริมาณ
97 99 0900759986,3 x 0,80,5 - 1,020 - 17แดง100
97 99 0910760016,3 x 0,81,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 0920760186,3 x 0,84,0 - 6,011 - 10เหลือง100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค