ตัวเชื่อมต่อปลั๊ก ไม่หุ้มฉนวน
DIN 46247

97 99 050 (online-normal)
97 99 050 zoom 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความกว้าง x ความหนา
mm²
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
ปริมาณ
97 99 0500759502,8 x 0,80,5 - 1,020-17100
97 99 0600759674,8 x 0,81,5 - 2,516-14100
97 99 0700759746,3 x 0,80,5 - 1,520-15100
97 99 0710759816,3 x 0,81,0 - 2,517-14100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค