0 หุ้มฉนวน

97 99 022 (online-normal)
97 99 022 zoom 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความกว้าง x ความหนา
mm²
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
สี
ปริมาณ
97 99 0010759672,8 x 0,50,5 - 1,020 - 17แดง100
97 99 0100759744,8 x 0,80,5 - 1,020 - 17แดง100
97 99 0110759814,8 x 0,81,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 0200759986,3 x 0,80,5 - 1,020 - 17แดง100
97 99 0210760016,3 x 0,81,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 0220760186,3 x 0,84,0 - 6,011 - 10เหลือง100
97 99 0300760257,7 x 0,81,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค