0 หุ้มฉนวน

97 99 022 (online-normal)
97 99 022 zoom



 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความกว้าง x ความหนา
mm²
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
สี
ปริมาณ
97 99 0010758822,8 x 0,50,5 - 1,020 - 17แดง100
97 99 0100758994,8 x 0,80,5 - 1,020 - 17แดง100
97 99 0110759054,8 x 0,81,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 0200759126,3 x 0,80,5 - 1,020 - 17แดง100
97 99 0210759296,3 x 0,81,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 0220759366,3 x 0,84,0 - 6,011 - 10เหลือง100
97 99 0300759437,7 x 0,81,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค