คีมหรือก้ามปูเจาะกระเบื้อง

91 13 250 (online-normal)
91 13 250 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก


KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb)

  • สำหรับการหักกระเบี้องและผลิตภัณฑ์หินขัดกระเบี้องเคลือบหลังจากบากเป็นรอยด้วยคีมตัดกระเบื้องแล้ว
  • เหมาะสำหรับกระเบื้องยาวและหนา
  • มีตัวเลือกป้องกันกระเบื้องไม่ให้เสียหาย: เปลี่ยนปากคีบจับตำแหน่งเป็นพลาสติกอ่อนทนทาน
  • การหักเหของแสงมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มความแข็งแกร่งของกำลังมือถึง 10 เท่า
  • ปรับตั้งความหนาของกระเบื้องได้ง่ายด้วยการกดปุ่ม
  • เหล็กโครมวานาเดียมสำหรับงานด้านไฟฟ้า ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง
9113250-00-HL-A-20.jpg
ปากคีบจับตำแหน่งเป็นพลาสติกอ่อน: แกว่งได้เพื่อหักกระเบื้องให้เรียบและป้องกันกระเบื้องไม่ให้เสียหาย

9113250-00-POW-A-02.jpg
9113250-00-POW-A-05.jpg
9113250-00-POW-A-06.jpg
9113250-00-POW-A-07.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
91 13 250079538250560
อะไหล่ (1)
No.EAN 
91 19 250 01 4003773079545ปากคีบอะไหล่สำหรับ 91 13 250
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค