คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง
DIN ISO 5749

70 01 140 (online-normal)
70 01 140 zoom
หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก, พร้อมขอบตัดแบบยาว


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 01 160 (online-normal)
70 01 160 zoom
หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก, พร้อมขอบตัดแบบยาว


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 01 180 (online-normal)
70 01 180 zoom
หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 02 180 (online-normal)
70 02 180 zoom
หัวขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 02 160 (online-normal)
70 02 160 zoom
หัวขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, พร้อมขอบตัดแบบยาว


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 05 180 (online-normal)
70 05 180 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 05 160 (online-normal)
70 05 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, พร้อมขอบตัดแบบยาว


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 05 160 T (online-normal)
70 05 160 T zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, พร้อมขอบตัดแบบยาว, พร้อมหูยึดเกาะในตัวสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 05 180 T (online-normal)
70 05 180 T zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, พร้อมหูยึดเกาะในตัวสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 06 180 (online-normal)
70 06 180 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับหุ้มฉนวนและมีส่วนยึดจับที่มีหลายชิ้นส่วน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 06 160 (online-normal)
70 06 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับหุ้มฉนวนและมีส่วนยึดจับที่มีหลายชิ้นส่วน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว, พร้อมขอบตัดแบบยาว

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 06 160 T (online-normal)
70 06 160 T zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับหุ้มฉนวนและมีส่วนยึดจับที่มีหลายชิ้นส่วน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว, พร้อมขอบตัดแบบยาว, พร้อมหูยึดเกาะที่หุ้มฉนวนในตัวสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 06 180 T (online-normal)
70 06 180 T zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับหุ้มฉนวนและมีส่วนยึดจับที่มีหลายชิ้นส่วน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว, พร้อมหูยึดเกาะที่หุ้มฉนวนในตัวสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 07 160 (online-normal)
70 07 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีการหุ้มฉนวนตรงส่วนปลาย ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว, พร้อมขอบตัดแบบยาว

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 07 180 (online-normal)
70 07 180 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีการหุ้มฉนวนตรงส่วนปลาย ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1311_gruen.gif (online-thumb)
70 11 110 (online-normal)
70 11 110 zoom
หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
70 15 110 (online-normal)
70 15 110 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


KNPK1311_gruen.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
70 26 160 (online-normal)
70 26 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับหุ้มฉนวนและมีส่วนยึดจับที่มีหลายชิ้นส่วน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว, พร้อมขอบตัดแบบยาว

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK1321_gelb.gif (online-thumb)

 • เครื่องตัดทแยงมุมที่สามารถใช้งานได้แบบอเนกประสงค์
 • วัสดุคุณภาพสูงและคุณภาพของงานที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำตลอดอายุการใช้งาน
 • ขอบตัดที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายไฟแบบอ่อนและแบบแข็ง
 • สามารถใช้ตัดลวดทองแดงชนิดบางได้อย่างสะอาด รวมถึงปลายขอบตัดด้วย
 • ขอบตัดผ่านการชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ โดยมีความแข็งประมาณ 62 HRC
 • แบบหัวแคบสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
 • เหล็กไฟฟ้าวานาดินหลอม ชุบแข็งหลายชั้นด้วยน้ำมัน
  โมเดล รุ่น 70 01 140 :
 • 70 140: การออกแบบข้อต่อที่ใหม่และมีเสถียรภาพมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการตัดของคีมตัดปากเฉียงดีขึ้นกว่าเดิม
 • คีมดั้งเดิมของ KNIPEX แบบรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้น
 • Optimised power transmission for 20 % higher cutting performance than the previous model
  โมเดล รุ่น 70 02 140 :
 • 70 140: การออกแบบข้อต่อที่ใหม่และมีเสถียรภาพมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการตัดของคีมตัดปากเฉียงดีขึ้นกว่าเดิม
  โมเดล รุ่น 70 02 160 :
 • พร้อมขอบตัดแบบยาว
  โมเดล รุ่น 70 05 140 :
 • 70 140: การออกแบบข้อต่อที่ใหม่และมีเสถียรภาพมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการตัดของคีมตัดปากเฉียงดีขึ้นกว่าเดิม
  โมเดล รุ่น 70 05 160 :
 • พร้อมขอบตัดแบบยาว
  โมเดล รุ่น 70 05 160 T :
 • พร้อมขอบตัดแบบยาว
 • ีคีมมีหูยึดเกาะสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ
  โมเดล รุ่น 70 05 180 T :
 • ีคีมมีหูยึดเกาะสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ
  โมเดล รุ่น 70 06 140 :
 • 70 140: การออกแบบข้อต่อที่ใหม่และมีเสถียรภาพมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการตัดของคีมตัดปากเฉียงดีขึ้นกว่าเดิม
  โมเดล รุ่น 70 06 160 :
 • พร้อมขอบตัดแบบยาว
  โมเดล รุ่น 70 06 160 T :
 • พร้อมขอบตัดแบบยาว
 • คีมพร้อมหูยึดเกาะที่หุ้มฉนวนในตัวสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ
  โมเดล รุ่น 70 06 180 T :
 • คีมพร้อมหูยึดเกาะที่หุ้มฉนวนในตัวสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ
  โมเดล รุ่น 70 07 160 :
 • พร้อมขอบตัดแบบยาว
  โมเดล รุ่น 70 26 160 :
 • พร้อมขอบตัดแบบยาว
7001160-02-POW-A-01.jpg
7001160-02-POW-A-02.jpg
7006160-02-F-A-01.jpg
7006160-02-F-A-02.jpg
7006160-02-HL-A-04.jpg
7006160-02-POW-A-01.jpg
7006160-02-POW-A-07.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความสามารถในการตัดลวดอ่อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø mm
ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø mm
ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง)
Ø mm
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
70 01 1400134194,02,501,80140126
70 01 1600134264,03,002,00160171
70 01 1100143243,02,001,2011080
70 01 1250134023,02,301,5012580
70 01 1800180704,03,002,50180200
70 02 1250340253,02,301,50125119
70 02 1400230984,02,501,80140150
70 02 1800340494,03,002,50180252
70 02 1600340324,03,002,00160206
70 05 1250395013,02,301,50125119
70 05 1400394884,02,501,80140154
70 05 1800437064,03,002,50180246
70 05 1600396004,03,002,00160207
70 05 160 T0800224,03,002,00160210
70 05 180 T0800394,03,002,50180258
70 06 1250181243,02,301,50125121
70 06 1400402934,02,501,80140160
70 06 1800338134,03,002,50180254
70 06 1600219954,03,002,00160216
70 06 160 T0814634,03,002,00160230
70 06 180 T0814704,03,002,50180267
70 07 1600181554,03,002,00160227
70 07 1800181794,03,002,50180269
70 11 1100181933,02,001,2011091
70 15 1100296493,02,001,2011098
70 26 1600182234,0160216
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค