คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักภายนอกขนาดใหญ่

46 10 A5 (online-normal)
46 10 A5 zoom
คีมเคลือบด้วยผงฝุ่นสีดำ, พร้อมด้วยอุปกรณ์การล็อคที่สามารถปลดออกได้
รูปแบบ :ปลายตรง


KNMA0041.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
46 20 A61 (online-normal)
46 20 A61 zoom
คีมเคลือบด้วยผงฝุ่นสีดำ, พร้อมด้วยอุปกรณ์การล็อคที่สามารถปลดออกได้
รูปแบบ :ปลายแหลมทำมุม 90°
DIN 5254 B


KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)

  • พร้อมด้วยอุปกรณ์การล็อคที่สามารถปลดออกได้
  • มาพร้อมกับปลายที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งผลิตจากเหล็กกล้าที่ผ่านการอบคืนตัว
  • เคลือบสีฝุ่นสีดำ
  • ตัวคีม: เหล็กม้วน มีความคงทนแข็งแรงสูง
  • ส่วนปลาย: ทำจากเหล็กเครื่องมือชนิดพิเศษ ผ่านการเคลือบแข็ง

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
รูปแบบ
ขนาดของด้าม
Ø mm
ส่วนปลาย (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø mm
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
46 10 A50249961122 - 3003,55601773
46 10 A60250091252 - 4004,55701795
46 20 A510250232122 - 3003,55701832
46 20 A610250302252 - 4004,55801826
อะไหล่ (4)
No.EAN 
46 19 A5 4003773024316ปลายสำรอง 1 คู่สำหรับ 46 10 A5
46 19 A6 4003773025016ปลายสำรอง 1 คู่สำหรับ 46 10 A6
46 29 A51 4003773025047ปลายสำรอง 1 คู่สำหรับ 46 20 A51
46 29 A61 4003773025054ปลายสำรอง 1 คู่สำหรับ 46 20 A61
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค