คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักภายในขนาดใหญ่

44 10 J6 (online-normal)
44 10 J6 zoom
คีมเคลือบด้วยผงฝุ่นสีดำ, พร้อมด้วยอุปกรณ์การล็อคที่สามารถปลดออกได้
รูปแบบ :ปลายตรง


KNMA0101.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
44 20 J61 (online-normal)
44 20 J61 zoom
คีมเคลือบด้วยผงฝุ่นสีดำ, พร้อมด้วยอุปกรณ์การล็อคที่สามารถปลดออกได้
รูปแบบ :ปลายแหลมทำมุม 90°


KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)

  • พร้อมด้วยอุปกรณ์การล็อคที่สามารถปลดออกได้
  • มาพร้อมกับปลายที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งผลิตจากเหล็กกล้าที่ผ่านการอบคืนตัว
  • เคลือบสีฝุ่นสีดำ
  • ตัวคีม: เหล็กม้วน มีความคงทนแข็งแรงสูง
  • ส่วนปลาย: ทำจากเหล็กเครื่องมือชนิดพิเศษ ผ่านการเคลือบแข็ง

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
รูปแบบ
ขนาดของรู
Ø mm
ส่วนปลาย (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø mm
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
44 10 J50249101122 - 3003,55701738
44 10 J60249271252 - 4004,55801755
44 20 J510249582122 - 3003,55901803
44 20 J610249652252 - 4004,56001723
อะไหล่ (4)
No.EAN 
44 19 J5 4003773024934ปลายสำรอง 1 คู่สำหรับ 44 10 J5
44 19 J6 4003773024941ปลายสำรอง 1 คู่สำหรับ 44 10 J6
44 29 J51 4003773024972ปลายสำรอง 1 คู่สำหรับ 44 20 J51
44 29 J61 4003773024989ปลายสำรอง 1 คู่สำหรับ 44 20 J61
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค