คีมแหวนล็อคสลัก เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา

46 11 A2 (online-normal)
46 11 A2 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :DIN 5254 A; ปลายตรง
DIN 5254 A


KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 13 A2 (online-normal)
46 13 A2 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :DIN 5254 A; ปลายตรง
DIN 5254 A


KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21 (online-normal)
46 21 A21 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :DIN 5254 B; 90° ปลายหักมุม
DIN 5254 B


KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 23 A21 (online-normal)
46 23 A21 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :DIN 5254 B; 90° ปลายหักมุม
DIN 5254 B


KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 31 A22 (online-normal)
46 31 A22 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ปลายมุม 45°


KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • โลหะหลอมแบบแข็ง
  • ปลายแข็งช่วยป้องกันการลื่น
  • ตัวคีมและปลายคีม: เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง
4611A1H01D0.jpg
4611A2H03D0.jpg
4611A2H02D0.jpg
4621A21H05D0.jpg
4621A21H01D0.jpg
4631A22H02D0.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
รูปแบบ
ขนาดของด้าม
Ø mm
ส่วนปลาย (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø mm
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
46 11 A003395013 - 100,914085
46 11 A1022909110 - 251,314086
46 11 A2022916119 - 601,8180134
46 11 A3033974140 - 1002,3210220
46 11 A4042532185 - 1403,2320505
46 13 A001741713 - 100,914085
46 13 A1042990110 - 251,314082
46 13 A2043003119 - 601,8180133
46 13 A3043010140 - 1002,3210211
46 21 A0103396723 - 100,912585
46 21 A11023005210 - 251,312585
46 21 A21022923219 - 601,8170132
46 21 A31033981240 - 1002,3200219
46 21 A41039365285 - 1403,2300510
46 23 A0101750923 - 100,912584
46 23 A11043027210 - 251,312584
46 23 A21043034219 - 601,8170132
46 23 A31043041240 - 1002,3200221
46 31 A0206699633 - 100,913083
46 31 A12067009310 - 251,313085
46 31 A22067016319 - 601,8185133
46 31 A32067023340 - 1002,3210213
46 31 A42067030385 - 1403,2310511
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค