คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

44 11 J2 (online-normal)
44 11 J2 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :DIN 5256 C, ปลายตรง
DIN 5256 C


KNMA0101.gif (online-thumb)
44 13 J2 (online-normal)
44 13 J2 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :DIN 5256 C, ปลายตรง
DIN 5256 C


KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J21 (online-normal)
44 21 J21 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :DIN 5254 B; 90° ปลายหักมุม
DIN 5256 D


KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
44 23 J21 (online-normal)
44 23 J21 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :DIN 5254 B; 90° ปลายหักมุม
DIN 5256 D


KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
44 31 J22 (online-normal)
44 31 J22 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ปลายมุม 45°


KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb)

  • โลหะหลอมแบบแข็ง
  • ปลายแข็งช่วยป้องกันการลื่น
  • ตัวคีมและปลายคีม: เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง
4411J1H02D0.jpg
4421J21H04D0.jpg
4431J22H08D0.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
รูปแบบ
ขนาดของรู
Ø mm
ส่วนปลาย (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø mm
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
44 11 J004028618 - 130,914088
44 11 J1022862112 - 251,314088
44 11 J2022879119 - 601,8180135
44 11 J3033943140 - 1002,3225196
44 11 J4042549185 - 1403,2320469
44 13 J004817618 - 130,914089
44 13 J1042938112 - 251,314088
44 13 J2042945119 - 601,8180138
44 13 J3042952140 - 1002,3225194
44 13 J4017301185 - 1403,2320463
44 21 J0104013228 - 130,913088
44 21 J11022886212 - 251,313088
44 21 J21022893219 - 601,8170139
44 21 J31033769240 - 1002,3215196
44 21 J41043683285 - 1403,2300462
44 23 J11042969212 - 251,313089
44 23 J21042976219 - 601,8170138
44 23 J31042983240 - 1002,3215200
44 31 J0206694138 - 130,914090
44 31 J12066958312 - 251,314090
44 31 J22066965319 - 601,8180140
44 31 J32066972340 - 1002,3225195
44 31 J42066989385 - 1403,2310465
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค