คีมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
DIN ISO 9655

35 11 115 (online-normal)
35 11 115 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับเป็นพลาสติก


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 12 115 (online-normal)
35 12 115 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 21 115 (online-normal)
35 21 115 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับเป็นพลาสติก


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 22 115 (online-normal)
35 22 115 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 31 115 (online-normal)
35 31 115 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับเป็นพลาสติก


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0451.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 32 115 (online-normal)
35 32 115 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0451.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 41 115 (online-normal)
35 41 115 zoom
หัวขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับเป็นพลาสติก


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 42 115 (online-normal)
35 42 115 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 52 145 (online-normal)
35 52 145 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 62 145 (online-normal)
35 62 145 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 72 145 (online-normal)
35 72 145 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0451.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
35 82 145 (online-normal)
35 82 145 zoom
หัวกระจกขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


Elektronik_RZ.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb) KNPK0071_Gelenk_s.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • คีมสำหรับงานประกอบที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำสูง เช่น งานอิเล็กทรอนิกส์และงานเครื่องกลที่มีความละเอียด
  • รูปแบบที่ลดภาระอย่างเหมาะสมสำหรับความรู้สึกในการทำงานที่ตรงมากขึ้น
  • ใช้สำหรับการยึดเกาะ, การจับยึด และการดัดงอ
  • มีความคงทน แข็งแรง พร้อมด้วยข้อต่อแบบกล่องที่ปราศจากการสะท้อนกลับแบบรุนแรง
  • พื้นผิวในการยึดจับที่เรียบลื่น
  • การเปลี่ยนแปลงที่เบา, ไม่มีมุมที่แหลมคม
  • สปริงคู่ที่มีการเสียดสีต่ำ เหมาะสำหรับการเปิดที่ต้องการความนุ่มนวล
  • มีการขัดเงาหรือปัดเงาพร้อมเคลือบน้ำมันบางๆ โดยมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันสนิม และไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องในการทำงานของวงจรอันเกิดจากการหลุดลอกของโครมจากตัวเครื่องมือที่เคลือบโลหะ
  • เพรียวบาง ปลอกที่ยกขึ้นไปยังหัวคีมนำเสนอตัวนำที่ปลอดภัยและสะดวกสบายรวมทั้งระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้
  • ตลับลูกปืนเหล็กโครม

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
B
mm
A
mm
D
mm
E
mm
F
mm
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
35 11 11501669422,5011,007,001,704,0011561
35 12 11503510722,5011,007,001,704,0011572
35 21 11501672422,5011,007,002,001,3011559
35 22 11503511422,5011,007,002,001,3011573
35 31 11501676222,5011,007,002,001,0011558
35 32 11503512122,5011,007,002,001,0011572
35 41 11508224818,5011,007,002,001,3011555
35 42 11504073618,5011,007,002,001,3011574
35 52 14503938940,0012,007,501,504,00145102
35 62 14503955640,0012,007,502,501,50145103
35 72 14504360740,0012,007,502,501,3014598
35 82 14503939635,0012,007,502,501,00145102
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค