คีมปากแหลม
DIN ISO 5745

30 11 160 (online-normal)
30 11 160 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, ผิวสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่ม


KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
30 13 160 (online-normal)
30 13 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, ผิวสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่ม


KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
30 15 160 (online-normal)
30 15 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, ผิวสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่ม


KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
30 16 160 (online-normal)
30 16 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับหุ้มฉนวนและมีส่วนยึดจับที่มีหลายชิ้นส่วน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, ผิวสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่ม

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
30 21 160 (online-normal)
30 21 160 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปครึ่งวงกลม, ผิวสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่ม


KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
30 23 140 (online-normal)
30 23 140 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปครึ่งวงกลม, ผิวสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่ม


KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
30 25 160 (online-normal)
30 25 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปครึ่งวงกลม, ผิวสัมผัสในการยึดจับแบบปุ่ม


KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)
30 31 160 (online-normal)
30 31 160 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวและกลม, พื้นผิวในการยึดจับเรียบลื่น


KNPK0451.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb)
30 33 160 (online-normal)
30 33 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวและกลม, พื้นผิวในการยึดจับเรียบลื่น


KNPK0451.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb)
30 35 160 (online-normal)
30 35 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวและกลม, พื้นผิวในการยึดจับเรียบลื่น


KNPK0451.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb)
30 36 160 (online-normal)
30 36 160 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับหุ้มฉนวนและมีส่วนยึดจับที่มีหลายชิ้นส่วน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวและกลม, พื้นผิวในการยึดจับเรียบลื่น

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0451.gif (online-thumb) KNPK0151_Greif_s.gif (online-thumb)

  • คีมสำหรับการยึดจับแบบทนทานสำหรับงานหนัก
  • มาพร้อมกับรูปแบบก้ามหนีบที่แตกต่างกันหลายชนิด
  • เหล็กโครมวานาเดียมสำหรับงานด้านไฟฟ้า ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง
3021160H01D0.jpg
3035160H01D0.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
รูปแบบ
L3
mm
W3
mm
T1
mm
W4
mm
T2
mm
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
30 11 140033936142,0015,008,002,504,0014086
30 11 160023128146,5016,509,503,005,00160121
30 11 190043492150,0018,509,503,007,00190140
30 13 140016298142,0015,008,002,504,0014087
30 13 160043485146,5016,509,503,005,00160118
30 15 140042914142,0015,008,002,504,00140106
30 15 160035046146,5016,509,503,005,00160149
30 15 190001881150,0018,508,003,007,00190171
30 16 160001904146,5016,509,503,005,00160150
30 21 140042433242,0015,008,002,502,0014095
30 21 160035053250,0016,509,503,002,50160121
30 21 190043508250,0018,508,003,002,40190135
30 23 140016373242,0015,008,002,502,0014095
30 25 140001980242,0015,008,002,502,00140114
30 25 160035060250,0016,509,503,002,50160151
30 25 190043515250,0018,508,003,002,40190168
30 31 160035077341,0016,509,505,002,50160110
30 33 160043539341,0016,509,505,002,50160111
30 35 140043102337,5015,008,004,002,00140102
30 35 160035084341,0016,509,505,002,50160138
30 36 160002123341,0016,509,505,002,50160141
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค