คีมสำหรับช่างกล
DIN ISO 5745

38 11 200 (online-normal)
38 11 200 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก


KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 15 200 (online-normal)
38 15 200 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 21 200 (online-normal)
38 21 200 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ก้ามหนีบแบบโค้ง 40°


KNPK0141_Winkel-40_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 25 200 (online-normal)
38 25 200 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน
รูปแบบ :ก้ามหนีบแบบโค้ง 40°


KNPK0141_Winkel-40_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 31 200 (online-normal)
38 31 200 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
รูปแบบ :ปลายแหลมโค้ง


KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 35 200 (online-normal)
38 35 200 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน
รูปแบบ :ปลายแหลมโค้ง


KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 35 200 T (online-normal)
38 35 200 T zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, พร้อมหูยึดเกาะในตัวสำหรับยึดอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ
รูปแบบ :ปลายแหลมโค้ง


KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 41 190 (online-normal)
38 41 190 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก


KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 45 190 (online-normal)
38 45 190 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 71 200 (online-normal)
38 71 200 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก, สำหรับการดึงสลักปลายแยก
รูปแบบ :ก้ามหนีบรูปครึ่งวงกลมทำมุม 70° เหมาะสำหรับการใช้ดึงลิ่มแยก และการยึดจับบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง


KNPK0141_Winkel-70_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 91 200 (online-normal)
38 91 200 zoom
คีม สีดำเหมือนหมึก, หัวขัดเงา, ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก, สำหรับการจับหัวเทียน
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปครึ่งวงกลมทำมุม 45° เหมาะสำหรับการยึดจับหัวเทียนและชิ้นส่วนที่มีรูปร่างกลม ("ตัวจับ" ฝาครอบหัวเทียน)


KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)
38 95 200 (online-normal)
38 95 200 zoom
คีมเคลือบด้วยโครม, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, สำหรับการจับหัวเทียน
รูปแบบ :ก้ามหนีบยาวรูปครึ่งวงกลมทำมุม 45° เหมาะสำหรับการยึดจับหัวเทียนและชิ้นส่วนที่มีรูปร่างกลม ("ตัวจับ" ฝาครอบหัวเทียน)


KNPK0141_Winkel-45_s.gif (online-thumb) KNPK0471.gif (online-thumb) KNPK0171_Greif_s.gif (online-thumb)

  • ปลายคีมมีความแข็งแรงต่อการดัดโค้งสูง
  • ใช้สำหรับการยึดจับพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นปุ่มและมีเส้นตามขวาง
  • เหล็กวานาเดียมสำหรับงานทางไฟฟ้า ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง
3831200H02D0.jpg
3871200H01D0.jpg
3891200H03D0.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
รูปแบบ
L3
mm
W3
mm
T1
mm
W4
mm
T2
mm
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
38 11 200035169173,0017,509,503,002,50200179
38 15 200039594173,0017,509,503,002,50200209
38 21 200035176273,0017,509,503,002,50200175
38 25 200043669273,0017,509,503,002,50200209
38 31 200040712373,0017,509,503,002,50200176
38 35 200017134373,0017,509,503,002,50200205
38 35 200 T083771373,0017,509,503,002,50200205
38 41 190017141450,0018,008,004,008,00190139
38 45 190043676450,0018,008,004,008,00190171
38 71 200017202773,0017,509,503,002,00200174
38 91 200017219973,0017,509,502,50200177
38 95 200017233973,0017,509,502,50200207
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค