กล่องเครื่องมือสำหรับเครื่องไฟฟ้าพลังงานแสง

97 91 01 (online-normal)
97 91 01 zoom 

  • มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับพลังงานแสง
  • ไม่มีหัวย้ำ - กรุณาสั่งซื้อต่างหาก (ดูอ้างอิง 97 49...) สำหรับการจัดประเภทแบบเดี่ยว
  • พร้อมเครื่องมือบริการ (กุญแจหกเหลี่ยม) สำหรับเปลี่ยนหัวย้ำ
  • กล่องพลาสติกช่วยต้านแรงสั่นสะเทือน
  • ไส้โฟมพร้อมส่วนเว้าสำหรับเครื่องมือ, ดายย้ำ และเครื่องหาตำแหน่ง
  • ขนาดภายนอก (กว้าง x สูง x ลึก): 345 x 80 x 280 มม.

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
  ปริมาณ Waage_s.gif
g
97 91 01070351กล่องเครื่องมือสำหรับเครื่องไฟฟ้าพลังงานแสง 1964
12 12 11เครื่องปอกฉนวนที่มีความแม่นยำ, พร้อมใบมีดที่นำมาใช้1KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
95 16 165กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล1Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) GS-VDE_rz.gif (online-thumb) KNPK0191.gif (online-thumb) Schraubgelenk_s.gif (online-thumb)
97 43 200คีมระบบย้ำ, สำหรับหัวย้ำแบบถอดเปลี่ยนได้1KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
อุปกรณ์เสริม (18)
No.EAN 
12 12 12 4003773073758เครื่องปอกฉนวนที่มีความแม่นยำ พร้อมใบมีดที่นำมาใช้
97 49 59 4003773073734ดายย้ำ สำหรับเครื่องเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ Helios H4 (Amphenol)
97 49 59 1 4003773073741เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 59 (เครื่องเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ Helios H4)
97 49 62 4003773063179ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Huber + Suhner)
97 49 63 4003773066675ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Huber + Suhner)
97 49 65 4003773066682ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3 (หน้าสัมผัสหลายจุด)
97 49 65 1 4003773066729เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 65 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3)
97 49 66 4003773066699ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (จุดสัมผัสหลายแห่ง)
97 49 66 1 4003773066736เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 66 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4)
97 49 66 2 4003773074106ชุดเครื่องมือติดตั้ง สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (จุดสัมผัสหลายแห่ง)
97 49 66 4 4003773072096ดายย้ำ สำหรับตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ MC4 (หลายจุดสัมผัส) การตัด - การปลอก - การย้ำ
97 49 66 6 4003773072102ดายย้ำ สำหรับตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ MC4 (หลายจุดสัมผัส) การตัด - การปลอก - การย้ำ
97 49 67 4003773066705ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ SunCon (Hirschmann)
97 49 68 4003773066712ดายย้ำ สำหรับการหมุนโซลาร์คอนเนคเตอร์เสียบ (Tyco)
97 49 68 1 4003773066743เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 68 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ Solarlok)
97 49 69 1 4003773072119ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ gesis® solar PST 40 (Wieland)
97 49 69 2 4003773072126ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ gesis® solar PST 40 (Wieland)
97 49 69 11 4003773072133เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 69 1 และ 97 49 69 2
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค