ชุดเครื่องมือติดตั้ง สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (จุดสัมผัสหลายแห่ง)

97 49 66 2 (online-normal)
97 49 66 2 zoom
เครื่องมือ: พลาสติกเสริมใยแก้ว


 

  • ชุดเครื่องมือติดตั้งสองชุด
  • เพื่อทำให้ปุ่มของสายไฟหรือสายเคเบิ้ลของปลั๊กพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 แน่นขึ้น
  • เพื่อเปิดล็อคของกรอบ MC4 (แม้แต่ในกรณีของคลิปล็อคที่ติดตั้งไว้)
  • เครื่องมือ: พลาสติกเสริมใยแก้ว

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
97 49 66 207410611518
อุปกรณ์เสริม (4)
No.EAN 
97 49 66 4003773066699ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (จุดสัมผัสหลายแห่ง)
97 49 66 1 4003773066736เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 66 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4)
97 49 66 4 4003773072096ดายย้ำ สำหรับตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ MC4 (หลายจุดสัมผัส) การตัด - การปลอก - การย้ำ
97 49 66 6 4003773072102ดายย้ำ สำหรับตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ MC4 (หลายจุดสัมผัส) การตัด - การปลอก - การย้ำ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค