เครื่องย้ำ สำหรับระบบคีมย้ำ KNIPEX หมายเลขผลิตภัณฑ์: 9743 xx

97 49 35 (online-normal)
97 49 35 zoom
สำหรับคอนเนคเตอร์หัวเทียนและจานจ่าย (ปลอกพัก ปลอกแบบฟันเลื่อย ปลอกแบบเกลียว ปลอกสายจุดระเบิด และปลอกจานจ่ายการจุดระเบิด)


974904z1.gif (online-thumb)

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
การประยุกต์ใช้งาน
ประเภทของสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
ความจุ ตารางมิลลิเมตร
mm²
AWG
ความสามารถ/ความจุในการใช้งาน SW มม.
mm
ปลอก (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø mm
จำนวนของตำแหน่งการย้ำหรือการดัดงอ
น้ำหนักสุทธิ
g
97 49 04030850ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดที่ไม่มีฉนวนหุ้ม (ความกว้างปลั๊ก 2.8 + 4.8 มม.) 0,1 - 2,527 - 13  442
97 49 05030867ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม (ความกว้างของปลั๊ก 4.8 + 6.3 มม.) 0,5 - 6,020 - 10  346
97 49 06030836หางปลา คอนเนคเตอร์ + คอนเนคเตอร์แบบชน ที่มีการกันฉนวน 0,5 - 6,020 - 10  345
97 49 07077749หัวเชื่อมปลอกปลายแบบหดตัวและทนความร้อนได้ 0,5 - 6,020 - 10  340
97 49 08030874ปลอกหุ้มปลายแกนที่มี + ไม่มีการกันฉนวน 0,25 - 6,023 - 10  549
97 49 09030881ปลอกหุ้มปลายแกนที่มี + ไม่มีการกันฉนวน 10 / 16 / 257 / 5 / 3  350
97 49 10076896หางปลาแบบท่อและหางปลาแบบหนีบตามมาตรฐาน DIN 46237 ที่ไม่มีการหุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบชนและหัวเชื่อมแบบหนีบตามมาตรฐาน 46341 0,25-0,75/1,0-1,5/2,5 mm²13/15-17/19-20  337
97 49 11076902หางปลาแบบหนีบ หางปลาแบบท่อ และหางปลาแบบกด ตามมาตรฐาน DIN 46234 และ DIN 46235 ที่ไม่หุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบหนีบหัวเชื่อมแบบชน และหัวเชื่อมแบบกดตามมาตรฐาน 46341 และ DIN 46267 4/6/1011 / 10 / 7  337
97 49 14077756สำหรับหางปลาแบบหนีบ หางปลาแบบท่อ และหางปลาแบบกด ตามมาตรฐาน DIN 46234 และ DIN 46235 ที่ไม่มีการหุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบหนีบ หัวเชื่อมแบบชน และหัวเชื่อมแบบกดตามมาตรฐาน 46341 และ DIN 46267 0,5 - 1020 - 7  437
97 49 15043164สำหรับขั้วต่อแบบกลมและขั้วต่อก้ามปูแบบทำมุมตาม DIN 46346 Form A (1.5 - 2.5 มม.²); สำหรับขั้วต่อแบบกลมเปิดไม่หุ้มฉนวนให้ (รุ่นตรง) ตาม DIN 46247 (2.5 - 6 มม.²) 1,25-2,5 + 3,0-6,0   2 + 156
97 49 16040675หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล 10,0 - 16,07 / 5  246
97 49 18063186ปลอกปลายคู่ (เฟอร์รูล) สำหรับตัวนำไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 2x6 / 2x10 / 2x162x10 / 2x7 / 2x5  348
97 49 19030898ปลอกหุ้มปลายแกนที่มี + ไม่มีการกันฉนวน 35 - 502 / 0  246
97 49 20045069หัวเชื่อมรูปตัว F สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์และจานดาวเทียม   7,0; 8,4; 8,17,7; 9,5; 9,5350
97 49 23052135หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล 16 + 255 + 3  245
97 49 24030911ปลั๊ก D Sub; HD 20; HDE 0,03 - 0,5632 - 20  341
97 49 25079798สำหรับกดย้ำหัวเสียบของซีรีส์ Micro-Fit™ ของ Molex LLC  30 - 26 / 24 - 22 / 20  341
97 49 26079804สำหรับกดย้ำหัวเสียบของซีรีส์ Mini-Fit® ของ Molex LLC  24 - 20 / 18 / 16  341
97 49 27079811ปลั๊ก MQS 0,25 / 0,35 / 0,524 / 22 / 20  341
97 49 28083757        
97 49 28 1083764        
97 49 30030904หัวเชื่อมแบบกดที่ไม่มีการหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน DIN 46267 1,5 - 10,015 - 7  537
  6,0 + 10,0*10 + 7  2 
97 49 35034315ตัวเชื่อมต่อหัวเทียนและตัวจ่ายไฟ 117  552
97 49 40030959หัวเชื่อมสายโคแอ็กซ์ RG 58, 59, 62, 71, 223RG 58, 59, 62, 71, 223  5,4; 6,48; 1,726,4; 7,6; 2,1357
97 49 44041443ขั้วต่อปลั๊ก PCB ประเภทขั้วต่อโมดูล Phoenix-Contact MCC-MT 0,14 - 1,5   345
97 49 50030966คอนเนคเตอร์แบบร่วมแกน/โทรศัพท์ในรถยนต์ RG 58 / 174 / 188 /316RG 58, 174, 188, 316  3,25; 4,52; 5,4; 1,72; 1,07; 0,723,9; 5,4; 6,4; 2,1; 1,3; 0,95648
97 49 54041450TE Timer Contact System / Junior Power Timer / Receptacle Contacts (ความยาว 18.8 มม.) 0,5 - 2,5   449
97 49 59073734หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ Helios H4 (Amphenol) 2,5 + 4,0 + 6,013 - 10  335
97 49 60030928หน้าสัมผัสแบบเลี้ยวหรือหมุน (HTS + Harting) 0,14 - 4,026 - 11  453
97 49 61045137หน้าสัมผัสแบบเลี้ยวหรือหมุน 1,5 / 2,5 / 4 / 610/11/13/15  446
97 49 62063179หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Huber + Suhner) 2,5 + 4,013 + 11  341
97 49 63066675หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Huber + Suhner) 4,0 + 6,011 + 10  333
97 49 64044055คอนเนคเตอร์ระบบ ABS ในรถยนต์ 1,0 - 6,017 - 10  273
97 49 65066682หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3 (หน้าสัมผัสหลายจุด) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 66066699หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (หน้าสัมผัสหลายจุด) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 66 4072096ตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ MC4 (หลายจุดสัมผัส) การตัด - การปลอก - การย้ำ 4,011  135
97 49 66 6072102ตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ MC4 (หลายจุดสัมผัส) การตัด - การปลอก - การย้ำ 6,010  135
97 49 67066705หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Hirschmann) 2,5 - 6,013 - 10  333
97 49 68066712หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Tyco) 1,5 - 6,015 - 10  433
97 49 69 1 จะต้องหยุดการทำงาน 072119ตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ gesis® solar PST 40 (Wieland) 0,14 - 4,026 - 11  235
97 49 69 2 จะต้องหยุดการทำงาน 072126ตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ gesis® solar PST 40 (Wieland) 4,0 - 10,011 - 7  335
97 49 70030942ปลั๊กแบบตะวันตก ขั้ว RJ 10 / 11 / 12 / 45 แบบ 4, 6, 8   372
97 49 71075066หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (หน้าสัมผัสหลายจุด) 4,0 - 10,011 - 7  342
97 49 72076957หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3 (หน้าสัมผัสหลายจุด) 4 / 6 / 107/10/11  337
97 49 74044062ปลั๊ก Molex ที่ไม่มีการหุ้ม ขั้ว RJ 10 / 11 / 12 / 45 แบบ 4, 6, 8   342
97 49 76047513ปลั๊ก Steward ที่มีการหุ้ม     250
97 49 81042778หัวเชื่อมใยแก้วนำแสง เช่น Harting   3,0; 4,95; 6,53,5; 6,0; 7,5352
97 49 82042785หัวเชื่อมใยแก้วนำแสง เช่น Telegärtner   3,25; 3,65; 4,523,6; 4,0; 5,4358
97 49 83044079คอนเนคเตอร์ไฟเบอร์ออปติค เช่น คอนเนคเตอร์ FSMA; ST, SC + STSC/K   3,65; 4,2; 5,04,3; 5,4; 6,0360
97 49 84042792คอนเนคเตอร์ไฟเบอร์ออปติค เช่น Huber/Suhner   3,8; 4,3; 4,954,5; 5,2; 6,0352
97 49 87043331หัวเชื่อมใยแก้วนำแสง เช่น หัวเชื่อม FSMA; ST และ MIC   8,79,5146

จะต้องหยุดการทำงาน จะต้องหยุดการทำงาน
อุปกรณ์เสริม (10)
No.EAN 
97 49 94 4003773030997ตัวช่วยจัดวางตำแหน่งสำหรับ 97 49 04
97 49 95 4003773031000ตัวช่วยจัดวางตำแหน่งสำหรับ 97 49 05
97 49 93 4003773047926เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 24 (D-Sub-plugs)
97 49 59 1 4003773073741เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 59 (เครื่องเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ Helios H4)
97 49 90 4003773031017เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 60 (HTS+Harting)
97 49 65 1 4003773066729เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 65 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3)
97 49 66 1 4003773066736เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 66 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4)
97 49 68 1 4003773066743เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 68 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ Solarlok)
97 49 69 11 4003773072133เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 69 1 และ 97 49 69 2
97 49 71 1 4003773075073เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 71 (ตัวเชื่อมต่อสายแสงอาทิตย์ MC4)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค