คีมระบบย้ำ สำหรับหัวย้ำแบบถอดเปลี่ยนได้

patented_s.gif

97 43 200 (online-normal)
97 43 200 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, มาพร้อมกับเครื่องมือบริการภายในกล่องเครื่องมือพลาสติก ยกเว้นดายย้ำ


KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 43 200 A (online-normal)
97 43 200 A zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, ไม่มีเครื่องย้ำ


KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 43 05 (online-normal)
97 43 05 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, มาพร้อมกับดายย้ำที่ติดตั้งมาด้วย


974904z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 43 06 (online-normal)
97 43 06 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, มาพร้อมกับดายย้ำที่ติดตั้งมาด้วย


974906z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

 • เครื่องมือแค่ชิ้นเดียวสำหรับงานย้ำเกือบ 1000 รูปแบบ
 • เกือบขนานไปกับการเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการดัดงอ
 • คุณภาพในการดัดงอแบบซ้ำๆ สูงด้วยแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงและตัวล็อคแบบอินทิกรัล (มีกลไกการปล่อยในตัว)
 • แรงดันในการย้ำถูกตั้งอย่างแม่นยำ (ปรับเทียบแล้ว) จากโรงงาน โดยสามารถปรับได้อีกครั้ง
 • มีการส่งผ่านแรงดันในระดับที่เหมาะสม เนื่องมาจากแรงงัดที่สามารถช่วยลดความเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงานได้
 • ด้ามจับที่ได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์
 • มีตัวหาตำแหน่งต่างๆ ที่มีความเที่ยงตรงเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งของตัวเชื่อมต่อได้อย่างแม่นยำ
 • ดายย้ำสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้ครอบคลุมในระยะที่กำหนดไว้นี้ โดยอาจใช้งานได้ตามต้องการ
 • เหล็กโครมวานาเดียมชนิดพิเศษสำหรับงานทางไฟฟ้าที่ผ่านการเคลือบแข็ง
  โมเดล รุ่น 97 43 200 :
 • มาในกล่องพลาสติก; ไส้โฟมที่มีรอยเว้าสำหรับดายย้ำและเครื่องหาตำแหน่ง; พร้อมเครื่องมือบริการ (กุญแจ Allen) สกรูและน็อต
 • ไม่มีดายย้ำ
  โมเดล รุ่น 97 43 200 A :
 • คีมที่ไม่มีดายย้ำและไม่มีกล่อง
  โมเดล รุ่น 97 43 05 :
 • มาพร้อมกับดายย้ำที่ติดมาด้วย ใช้สำหรับปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิด (ความกว้างของหัวเชื่อม 4.8 มม. และ 6.3 มม.)
  โมเดล รุ่น 97 43 06 :
 • พร้อมเครื่องย้ำสำหรับขั้วปลายสายไฟหุ้มฉนวนและตัวเชื่อมต่อปลั๊ก
ด้วยความเป็นไปได้ในการย้ำการเชื่อมต่อทุกชนิดที่มีอยู่ด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวและเทคโนโลยีการย้ำที่ทันสมัย ช่วยให้คีมระบบการย้ำสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ทุกอย่างทั้งการย้ำแบบเคลื่อนที่และแบบประจำที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพในการย้ำแบบมาตรฐาน

9743200H04D0.jpg
97 43 200 พร้อมหัวย้ำ 97 49 06 สำหรับหางปลา คอนเนคเตอร์ + คอนเนคเตอร์แบบชน ที่มีการกันฉนวน
9743200H05D0.jpg
97 43 200 พร้อมหัวย้ำ 97 49 09 สำหรับปลอกหุ้มปลาย (เฟอร์รูล)
9743200H09D0.jpg
97 43 200 มาพร้อมกับดายย้ำ 97 49 24 และเครื่องหาตำแหน่ง 97 49 93 สำหรับปลั๊ก D-Sub

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
การประยุกต์ใช้งาน
ความจุ ตารางมิลลิเมตร
mm²
AWG
จำนวนของตำแหน่งการย้ำหรือการดัดงอ
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
97 43 200030812โปรดดูตารางดายย้ำ/หัวย้ำ   200988
97 43 200 A071587โปรดดูตารางดายย้ำ/หัวย้ำ   200574
97 43 05031031คีมระบบย้ำสำหรับตัวเชื่อมต่อปลั๊กแบบเปิดไม่หุ้มฉนวน (ความกว้างของตัวเชื่อมต่อ 4.8 มม. และ 6.3 มม.)0,5 - 6,020 - 103200618
97 43 06031048คีมระบบย้ำสำหรับขั้วปลายแบบหุ้มฉนวนและปลั๊กคอนเนคเตอร์0,5 - 6,020 - 103200610
อุปกรณ์เสริม (48)
No.EAN 
97 49 04 4003773030850ดายย้ำ เหมาะสำหรับปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดที่ไม่มีฉนวนหุ้มขนาด 2.8 + 4.8 มม.
97 49 05 4003773030867ดายย้ำ เหมาะสำหรับปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดที่ไม่มีฉนวนหุ้มตั้งแต่ขนาด 4.8 + 6.3 มม.
97 49 06 4003773030836ดายย้ำ เหมาะสำหรับขั้วปลายที่หุ้มฉนวน + ปลั๊กคอนเนคเตอร์
97 49 08 4003773030874ดายย้ำ สำหรับปลอกหุ้มปลายแกนที่มี + ไม่มีการกันฉนวน
97 49 09 4003773030881ดายย้ำ เหมาะสำหรับปลายปลอกหุ้ม (เฟอร์รูล)
97 49 10 4003773076896ดายย้ำ สำหรับหางปลาแบบท่อและหางปลาแบบหนีบตามมาตรฐาน DIN 46237 ที่ไม่มีการหุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบชนและหัวเชื่อมแบบหนีบตามมาตรฐาน 46341
97 49 11 4003773076902ดายย้ำ สำหรับหางปลาแบบหนีบ หางปลาแบบท่อ และหางปลาแบบกด ตามมาตรฐาน DIN 46234 และ DIN 46235 ที่ไม่มีการหุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบหนีบ หัวเชื่อมแบบชน และหัวเชื่อมแบบกดตามมาตรฐาน 46341 และ DIN 46267
97 49 14 4003773077756ดายย้ำ สำหรับหางปลาแบบหนีบ หางปลาแบบท่อ และหางปลาแบบกด ตามมาตรฐาน DIN 46234 และ DIN 46235 ที่ไม่มีการหุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบหนีบ หัวเชื่อมแบบชน และหัวเชื่อมแบบกดตามมาตรฐาน 46341 และ DIN 46267
97 49 15 4003773043164ดายย้ำ เหมาะสำหรับปลั๊กคอนเนคเตอร์และปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดที่ไม่มีฉนวนหุ้มขนาด 4.8 + 6.3 มม.
97 49 16 4003773040675ดายย้ำ เหมาะสำหรับขั้วปลายที่หุ้มฉนวน + ปลั๊กคอนเนคเตอร์
97 49 18 4003773063186ดายย้ำ เหมาะสำหรับปลอกปลายแบบคู่
97 49 19 4003773030898ดายย้ำ เหมาะสำหรับปลายปลอกหุ้ม (เฟอร์รูล)
97 49 20 4003773045069ดายย้ำ เหมาะกับหัวเชื่อมรูปตัว F ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์และดาวเทียม
97 49 23 4003773052135ดายย้ำ สำหรับหางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล
97 49 24 4003773030911ดายย้ำ สำหรับปลั๊ก D-Sub
97 49 30 4003773030904ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมก้นแบบไม่มีฉนวนหุ้ม
97 49 35 4003773034315ดายย้ำ เหมาะสำหรับปลั๊กคอนเนคเตอร์หัวเทียนและหัวจ่าย
97 49 40 4003773030959ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมสายโคแอ็กซ์
97 49 44 4003773041443ดายย้ำ -2146826246
97 49 50 4003773030966ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมสายโคแอ็กซ์ / โทรศัพท์ในรถยนต์
97 49 54 4003773041450ดายย้ำ -2146826246
97 49 60 4003773030928ดายย้ำ สำหรับจุดสัมผัสแบบเลี้ยว (HTS + Harting)
97 49 61 4003773045137ดายย้ำ สำหรับจุดสัมผัสแบบเลี้ยว (Harting)
97 49 62 4003773063179ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Huber + Suhner)
97 49 63 4003773066675ดายย้ำ เหมาะสำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Huber + Suhner)
97 49 64 4003773044055ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อม ABS
97 49 65 4003773066682ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3 (หน้าสัมผัสหลายจุด)
97 49 65 1 4003773066729เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 65 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3)
97 49 66 4003773066699ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (จุดสัมผัสหลายแห่ง)
97 49 66 1 4003773066736เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 66 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4)
97 49 67 4003773066705ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ SunCon (Hirschmann)
97 49 68 4003773066712ดายย้ำ สำหรับการหมุนโซลาร์คอนเนคเตอร์เสียบ (Tyco)
97 49 68 1 4003773066743เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 68 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ Solarlok)
97 49 70 4003773030942ดายย้ำ สำหรับปลั๊กไฟแบบยุโรป
97 49 71 4003773075066ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (จุดสัมผัสหลายแห่ง)
97 49 74 4003773044062ดายย้ำ สำหรับปลั๊ก Molex ที่ไม่มีตัวหุ้ม
97 49 76 4003773047513ดายย้ำ สำหรับปลั๊ก Steward ที่มีตัวหุ้ม
97 49 81 4003773042778ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อม Harting ที่ใช้กับใยแก้วนำแสง
97 49 82 4003773042785ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อม Telegärtner ที่ใช้กับใยแก้วนำแสง
97 49 83 4003773044079ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อม FSMA, ST, SC, STSC/K
97 49 84 4003773042792ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อม Huber/Suhner ที่ใช้กับใยแก้วนำแสง
97 49 87 4003773043331ดายย้ำ สำหรับหัวเชื่อม FSMA, ST และ MIC ที่ใช้กับใยแก้ว
97 49 90 4003773031017เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 60 (HTS+Harting)
97 49 93 4003773047926เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 24 (D-Sub-plugs)
97 49 94 4003773030997ตัวช่วยจัดวางตำแหน่งสำหรับ 97 49 04
97 49 95 4003773031000ตัวช่วยจัดวางตำแหน่งสำหรับ 97 49 05
97 49 59 4003773073734ดายย้ำ สำหรับเครื่องเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ Helios H4 (Amphenol)
97 49 59 1 4003773073741เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 59 (เครื่องเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ Helios H4)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค