คีมย้ำสำหรับการยึดจับ

97 21 215 (online-normal)
97 21 215 zoom
คีมขัดเงาสีดำ, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


974906z1.gif (online-thumb)
97 21 215 B (online-normal)
97 21 215 B zoom
คีมขัดเงาสีดำ, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


974904z1.gif (online-thumb)
97 21 215 C (online-normal)
97 21 215 C zoom
คีมขัดเงาสีดำ, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


974916z1.gif (online-thumb)
97 22 240 (online-normal)
97 22 240 zoom
คีมขัดเงาสีดำ, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


974906z1.gif (online-thumb) 974904z1.gif (online-thumb)
97 32 240 (online-normal)
97 32 240 zoom
คีมขัดเงาสีดำ, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


974906z1.gif (online-thumb) 974916z1.gif (online-thumb)

  • ใช้สำหรับการตัดสายไฟ/สายเคเบิ้ล, การตัดลอกสายไฟและการปอกขั้วปลายสายไฟที่หุ้มฉนวนและไม่หุ้มฉนวน รวมทั้งข้อต่อและปลั๊กที่เป็นตัวเชื่อมต่อด้วย
  • มาพร้อมกับรูร้อยสำหรับการตัดสลักเกลียวที่ทำจากทองแดงและทองเหลือง M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 และ M 5
  • ข้อต่อแบบมีสลักเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและการเคลื่อนที่ที่ดียิ่งขึ้น
  • เหล็กชนิดพิเศษ มีความแข็งแรงสูง
9721215BH06D0.jpg
9721215BH03D0.jpg
9721215BH04D0.jpg
9721215BH05D0.jpg
9721215H07D0.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
การประยุกต์ใช้งาน
ความจุ ตารางมิลลิเมตร
mm²
AWG
จำนวนของตำแหน่งการย้ำหรือการดัดงอ
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
97 21 215019688หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล0,5 - 6,020 - 103230224
97 21 215 B019695ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดและไม่มีฉนวนหุ้ม (ความกว้างของปลั๊ก 6.3 มม.)0,5 - 2,520 - 133230221
97 21 215 C019701หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล0,5 - 6,020 - 103230222
97 22 240070726หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล0,5 - 6,020 - 103240300
ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดและไม่มีฉนวนหุ้ม (ความกว้างของปลั๊ก 6.3 มม.)0,5 - 2,520 - 13   
97 32 240079491หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล0,5 - 6,020 - 103240300
หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล0,5 - 6,020 - 103  
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค