คีมหนีบสำหรับปลั๊กขนาดย่อม การย้ำแบบขนาน

97 54 24 (online-normal)
97 54 24 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


974924z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 54 25 (online-normal)
97 54 25 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, สำหรับ Micro-Fit™


974924z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 54 26 (online-normal)
97 54 26 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, สำหรับ Mini-Fit®


974924z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 54 27 (online-normal)
97 54 27 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน, สำหรับปลั๊ก MQS


974924z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • มีประสิทธิภาพสูงในการดัดงอแบบขนาน เหมาะสำหรับการใช้งานกับตัวเชื่อมต่อขนาดเล็กที่ต้องการมาตรฐานสูง
  • คุณภาพในการดัดงอแบบซ้ำๆ สูงด้วยแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงและตัวล็อคแบบอินทิกรัล (มีกลไกการปล่อยในตัว)
  • แรงดันในการย้ำถูกตั้งอย่างแม่นยำ (ปรับเทียบแล้ว) จากโรงงาน โดยสามารถปรับได้อีกครั้ง
  • มีการส่งผ่านแรงกดในระดับที่เหมาะสมด้วยแรงง้างของตัวสลัก ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
  • มีคีมหนีบสำหรับปลั๊กขนาดย่อมอื่น ๆ อาทิเช่น HD 22; Modu IV; Micro Timer; ...หากต้องการ
  • เหล็กโครมวานาเดียมชนิดพิเศษสำหรับงานทางไฟฟ้าที่ผ่านการเคลือบแข็ง
975424H01D0.jpg
97 54 24
9754241D0.jpg
97 54 24

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
การประยุกต์ใช้งาน
ความจุ ตารางมิลลิเมตร
mm²
AWG
จำนวนของตำแหน่งการย้ำหรือการดัดงอ
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
97 54 24060215ปลั๊ก D Sub; HD 20; HDE0,03 - 0,5632 - 203190305
97 54 25079859สำหรับกดย้ำหัวเสียบของซีรีส์ Micro-Fit™ ของ Molex LLC 30 - 26 / 24 - 22 / 203190305
97 54 26079866สำหรับกดย้ำหัวเสียบของซีรีส์ Mini-Fit® ของ Molex LLC 16 / 18 / 20-243190305
97 54 27079873สำหรับปลั๊ก MQS0,25 / 0,35 / 0,5 3190305
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค