คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก

97 51 12 (online-normal)
97 51 12 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับทำจากหลายชิ้นส่วน


974970z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • เครื่องมือสำหรับการตัดและลอกสายโทรศัพท์ชนิดสายแพที่ไม่มีตัวหุ้มได้อย่างมืออาชีพ
  • ใช้สำหรับการดัดงอปลั๊กตะวันตกแบบ 4 ขั้ว, 6 ขั้ว และ 8 ขั้ว ชนิด RJ 10 (ความกว้าง 7.65 มม.), ชนิด RI 11/12 (ความกว้าง 9.65 มม.) และชนิด RJ 45 (ความกว้าง 11.68 มม.)
  • สามารถใช้ดัดงอได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำด้วยการดัดงอแบบขนานหรือแบบแนวเดียวกัน
  • คุณภาพในการดัดงอแบบซ้ำๆ สูงด้วยตัวล็อคแบบอินทิกรัล (มีกลไกการปล่อยในตัว)
  • มีการส่งผ่านแรงกดในระดับที่เหมาะสมด้วยแรงง้างของตัวสลัก ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
  • มาพร้อมกับความยาวของเครื่องตัดและมีดสำหรับการรื้อถอนหรือการแยกส่วนสำหรับสายเคเบิ้ลแบบแพที่มีความยาว 6 และ 12 มม.
  • มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับการตัดลอกสายไฟหรือสายเคเบิ้ลแบบกลม
  • เหล็กโครมวานาเดียมชนิดพิเศษสำหรับงานทางไฟฟ้าที่ผ่านการเคลือบแข็ง
975112H02D0.jpg
975112H01D0.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
ความสามารถหรือความจุ
จำนวนของตำแหน่งการย้ำหรือการดัดงอ
ความยาว
mm
น้ำหนักสุทธิ
g
97 51 12043188RJ 10 (4-ขั้ว) 7.65 มม. RJ 11/12 (6-ขั้ว) 9.65 มม. RJ 45 (8-ขั้ว) 11.68 มม.3200533
อะไหล่ (1)
No.EAN 
97 59 12 4003773069997ใบมีดสำรองสำหรับ 97 51 12
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค