Produkter > Symboler


DorncrimpDorncrimp
Dorncrimp smalDorncrimp smal
F-crimpF-crimp
F-crimp smalF-crimp smal
FyrdornscrimpFyrdornscrimp
FyrkantscrimpFyrkantscrimp
Fyrkantscrimp, automatiskFyrkantscrimp, automatisk
Hexagonal-crimpHexagonal-crimp
Hexagonalcrimp, automatiskHexagonalcrimp, automatisk
OvalcrimpOvalcrimp
TrapetscrimpTrapetscrimp
Trapetscrimp frontTrapetscrimp front
Tyco-crimpTyco-crimp
W-crimpW-crimp
Western-crimpWestern-crimp


för klippning av mjuka material i plan med den omgivande ytanför klippning av mjuka material i plan med den omgivande ytan
mittavbitaremittavbitare
skär med fasettskär med fasett
skär med liten fasettskär med liten fasett
skär med mycket liten fasettskär med mycket liten fasett
skär utan fasettskär utan fasett


ACSR-kablarACSR-kablar
Cu + Al flerledarkabel, entrådig och flertrådigCu + Al flerledarkabel, entrådig och flertrådig
hård trådhård tråd
järnjärn
medelhård trådmedelhård tråd
mjuk trådmjuk tråd
pianotrådpianotråd
PlattkabelPlattkabel
stålförstärkt kabelstålförstärkt kabel
wirewire


12° vinklade käftar12° vinklade käftar
15° vinklade käftar15° vinklade käftar
20° vinklade käftar20° vinklade käftar
27° vinklade käftar27° vinklade käftar
30° vinklade käftar30° vinklade käftar
35° vinklade käftar35° vinklade käftar
40° vinklade käftar40° vinklade käftar
45° vinklade käftar45° vinklade käftar
60° vinklade käftar60° vinklade käftar
65° vinklade käftar65° vinklade käftar
70° vinklade käftar70° vinklade käftar
85° vinklade käftar85° vinklade käftar
90° vinklade käftar90° vinklade käftar
backar, vinklade, 22°backar, vinklade, 22°
Flata käftarFlata käftar
Flata, runda käftarFlata, runda käftar
flata, smala käftarflata, smala käftar
Genomgående ledGenomgående led
krysstandade gripytorkrysstandade gripytor
med öppningsfjädermed öppningsfjäder
med trådklämmamed trådklämma
Runda käftarRunda käftar
skruvad ledskruvad led
Släta gripytorSläta gripytor
tandade gripytortandade gripytor
vinkelvinkel


FyrkantdiameterFyrkantdiameter
halvmånehalvmåne
hylsdiameterhylsdiameter
Inre fyrkant 1/2Inre fyrkant 1/2"
Inre fyrkant 3/8Inre fyrkant 3/8"
inre rördiameter (nominell storlek)inre rördiameter (nominell storlek)
Inre sexkantInre sexkant
NyckelviddNyckelvidd
RördiameterRördiameter
SexkantdiameterSexkantdiameter
StegfyrkantStegfyrkant
TrekantTrekant
Yttre fyrkant 1/2Yttre fyrkant 1/2"
Yttre fyrkant 3/8Yttre fyrkant 3/8"


GripringGripring
InnerringInnerring
KrysspårskruvKrysspårskruv
Krysspårskruv PozidrivKrysspårskruv Pozidriv
SpårskruvSpårskruv
Stoppring, rakStoppring, rak
Stoppring, snedStoppring, sned
YtterringYtterring


elektriskt avledande, dissipativelektriskt avledande, dissipativ
elektronikelektronik
FörbättradFörbättrad
isolerad enligt DIN EN 60900, användbar upp till 1000 V AC/1500 V DCisolerad enligt DIN EN 60900, användbar upp till 1000 V AC/1500 V DC
isolerad enligt DIN VDE 0680/1, användbar upp till 1000 V AC / 1500 V DCisolerad enligt DIN VDE 0680/1, användbar upp till 1000 V AC / 1500 V DC
konform med ett europeiskt direktivkonform med ett europeiskt direktiv
LängdLängd
Mekaniskt testad enligt apparat- och produktsäkerhetslagenMekaniskt testad enligt apparat- och produktsäkerhetslagen
NyttNytt
UtgåendeUtgående
VDE-godkänd, även enligt GPSGVDE-godkänd, även enligt GPSG
viktvikt
WEEE-märkning (uttjänta el- och elektronikapparater/-skrot)WEEE-märkning (uttjänta el- och elektronikapparater/-skrot)