Kopplingsskåpsnyckel med spännings- och magnetfältdetektor
för vanliga skåp- och avstängningssystem

00 11 17 (online-normal)
00 11 17 zoomGS_LGA_s.jpg (online-thumb) CE_s.gif (online-thumb) WEE_s.gif (online-thumb)

 • Transportvänlig kopplingsskåpsnyckel i form av en penna med fästclips för säker förvaring
 • Beröringsfri detektering av växelspänning med optisk visning (röd LED); spänningsområde 50 - 600 V; frekvensområde 50 - 60 Hz
 • Beröringsfri detektering av magnetfält med optisk visning (grön LED)
 • PÅ-knapp
 • Batterivänlig automatisk avstängningsprocedur. Utrustningen stängs av automatiskt efter två minuter när den inte används.
 • Visning med stark lysdiod: inkopplingsjälvtest, batterikontroll och spänningsförande ledning i närheten
 • Batterifack med vridförslutning för 2 knappcellsbatterier
 • Genom att svänga ut nyckelns hållare kan fyra olika nyckelprofiler tillämpas
 • För kopplingsskåp, avstängningssystem från gas-, vatten- och elleverantör
 • För tekniska system i byggnader såsom klimat- och ventilationssystem, avstängningsventiler, kopplingstavlor etc
 • Universal 1/4“ bithållare för vanliga bits (neodym permanentmagnet för fixering)
 • Extra bithållare för 1/4"-bits i en nyckelprofil
 • Med 1 vändbit: krysspår PH / spår 7,0 x 1,2 mm
 • Verktygskropp: plast, glasfiberförstärkt
 • Nyckelprofiler: zinktryckgjutgods
OBS! Läs driftinstruktionen!


001117H02D0.jpg
001117H03D0.jpg

ArtikelnummerEAN
4003773-
Kapacitet fyrkant
mm
Kapacitet trekant
mm
Kapacitet dubbelbit
mm
Längd
mm
Vikt netto
g
00 11 170683966 / 893 - 5155136
Med reservation för tekniska ändringar och fel