Η KNIPEX λαμβάνει ως πρώτη επιχείρηση το σήμα TÜV "Βραβευμένος εργοδότης"

Wuppertal, τις 10 Ιουλίου 2014. Η KNIPEX βραβεύεται ως πρώτη επιχείρηση με το σήμα εργοδότη "Βραβευμένος εργοδότης" από το TÜV Ρηνανίας. Για δύο ημέρες οι ελεγκτές του TÜV Ρηνανίας έλεγχαν επί τόπου τη διαχείριση προσωπικού της KNIPEX. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται κυρίως στα ακόλουθα βασικά θέματα: Ηθική και εταιρική κουλτούρα, οργάνωση και διεργασίες, βασικά στοιχεία της διαχείρισης προσωπικού, μάρκετινγκ προσωπικού, πρόσληψη προσωπικού (Recruiting), επιχειρησιακή διαχείριση προσωπικού, εξέλιξη προσωπικού, έλεγχος προσωπικού και διαχείριση εξόδου και μεταβατικής κατάστασης.

Στα προηγούμενα χρόνια η KNIPEX διεύρυνε πολύ και εξέλιξε περαιτέρω τη διαχείριση του προσωπικού. "Με τη μέθοδο δοκιμής και τη μετέπειτα πιστοποίηση μέσω του TÜV Ρηνανίας ακολουθήσαμε συγχρόνως περισσότερους στόχους: Θέλαμε να αξιολογήσουμε μια φορά τα αποτελέσματα των ενεργειών μας από έναν ουδέτερο οργανισμό, για να τα συγκρίνουμε με τη δική μας άποψη. Επιπλέον ο έλεγχος και οι μελλοντικές επιθεωρήσεις επιτήρησης μας δίνουν την ευκαιρία, να βρούμε περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης και να βελτιωνόμαστε οι ίδιοι συνεχώς. Το σήμα του TÜV Ρηνανίας είναι φυσικά επίσης ένα εργαλείο διαφήμισης, το οποίο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα και τη φήμη μας ως εργοδότης", εξηγεί ο Διευθυντής Προσωπικού της KNIPEX Kai Wiedemann.

Στα πλαίσια των επιθεωρήσεων εξέτασαν οι ελεγκτές του TÜV Ρηνανίας όλες τις διεργασίες της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επί τόπου και τις έλεγξαν στη βάση των απαιτήσεων, που θέτει το στάνταρ "Βραβευμένος εργοδότης". Έκαναν συνεντεύξεις με τον προσωπάρχη και το συμβούλιο εργαζομένων, αλλά επίσης και με ξεχωριστούς ειδικούς υπεύθυνους για τους τομείς μάρκετινγκ και εξέλιξης προσωπικού, εκπαίδευσης και πρόσληψης προσωπικού, καθώς επίσης και φροντίδας προσωπικού.  

Επιπλέον ελέγχθηκαν έγγραφα, όπως εκπαιδευτικό υλικό και σχέδια εξέλιξης, για την τεκμηρίωση των στοιχείων από τις συνεντεύξεις μέσω αντικειμενικών αποδείξεων. Επίσης και οι ξεχωριστές διεργασίες ελέγχθηκαν σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους. "Σημαντικό είναι, οι διαδικασίες - όπως π.χ. η διαδικασία υποβολής αίτησης πρόσληψης - να είναι σαφώς καθορισμένες και να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα από την επιχείρηση", εξηγεί η Arne Spiegelhoff, υπεύθυνης προγράμματος στο TÜV Ρηνανίας. Μόνο μέσω μιας διαφανούς και συστηματικής προσέγγισης, μπορεί μια επαγγελματική διαχείριση του προσωπικού να υλοποιηθεί και να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επιθεώρηση τα σύγκριναν οι ελεγκτές του TÜV Ρηνανίας στη συνέχεια μέσω συνομιλιών με αυτοεπιλεγμένους συνεργάτες χωρίς συμμετοχή του τμήματος προσωπικού. 

"Η KNIPEX στη σφυγμομέτρηση της γνώμης των συνεργατών που πραγματοποίησε η ίδια πέτυχε ήδη πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, αυτά μας επιβεβαιώθηκαν σε όλες τις συνομιλίες μας με τους συνεργάτες. Επίσης η πάρα πολύ μικρή εναλλαγή των συνεργατών μιλάει για τον έντονο δεσμό μεταξύ της εταιρείας και των συνεργατών. Χαιρόμαστε να δώσουμε στην KNIPEX το σήμα "Βραβευμένος εργοδότης", συνοψίζει η Arne Spiegelhoff, η οποία παρέδωσε στις 4 Ιουλίου 2014 στη διεύθυνση της επιχείρησης KNIPEX το πιστοποιητικό. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση και το σήμα ελέγχου "Βραβευμένος εργοδότης" θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.