KNIPEX jako pierwsze przedsiębiorstwo otrzymał certyfikat TÜV „Znakomity pracodawca”

Wuppertal, 10 lipiec 2014. TÜV Rheinland przyznał firmie KNIPEX jako pierwszemu przedsiębiorstwu certyfikat „Znakomity pracodawca”. Przez dwa dni audytorzy z TÜV Rheinland kontrolowali zarządzanie personelem w firmie KNIPEX. Proces certyfikacji ukierunkowany był w szczególności na następujące aspekty: etyka i kultura przedsiębiorstwa, organizacja i procesy, podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, marketing personalny, rekrutacja, operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój zasobów ludzkich, controlling personalny oraz zarządzanie odejściami i przejściami pracowników.

W minionych latach KNIPEX mocno rozbudował i rozwinął zarządzanie zasobami ludzkimi. „Kontrola i następująca po niej certyfikacja przez TÜV Rheinland pozwoliła nam zrealizować równocześnie kilka celów: chcieliśmy poddać ocenie przez niezależny podmiot wyniki naszych działań, aby porównać je z naszą perspektywą widzenia. Ponadto kontrola oraz kolejne audyty sprawdzające dają nam szansę na rozwój naszego potencjału i ciągłe doskonalenie. Certyfikat TÜV Rheinland to oczywiście także instrument oddziałujący na opinię publiczną, który dodatkowo wzmacnia nasz wizerunek i znajomość naszej firmy jako pracodawcy”, wyjaśnia Kai Wiedemann, szef działu personalnego w firmie KNIPEX.

Audytorzy TÜV Rheinland zapoznali się w siedzibie firmy z wszystkimi procesami dotyczącymi zasobów ludzkich i skontrolowali je pod kątem wymogów certyfikatu „Znakomity pracodawca”. Przeprowadzili rozmowy z szefem działu personalnego oraz radą zakładową, jak również z poszczególnymi pracownikami odpowiedzialnymi za obszary marketingu personalnego, rozwoju zasobów ludzkich, kształcenia, rekrutacji oraz doradztwa personalnego.

Audytorzy sprawdzili również dokumenty takie jak materiały szkoleniowe i plany rozwoju, aby uzyskać obiektywne potwierdzenie danych zebranych w rozmowach. Sprawdzono także poszczególne procesy pod kątem ich efektywności. „Ważne, aby przebiegi – jak na przykład proces rekrutacyjny – były jasno zdefiniowane, a przedsiębiorstwo kontrolowało ich skuteczność”, wyjaśnia Arne Spiegelhoff, kierownik projektu w TÜV Rheinland. Tylko przejrzyste i systematyczne podejście pozwala stworzyć i utrzymać w dłuższej perspektywie czasu profesjonalny system zarządzania zasobami ludzkimi. Wyniki audytów zostały następnie zweryfikowane przez audytorów TÜV Rheinland podczas rozmów z wybranymi pracownikami bez uczestnictwa działu personalnego.

„KNIPEX uzyskał bardzo dobre wyniki już w ankietach przeprowadzonych wśród pracowników. Zostały one w pełni potwierdzone przez nas w rozmowach z pracownikami. Za silnym związaniem pracowników z firmą przemawia również bardzo mała fluktuacja pracowników. Cieszymy się zatem z faktu przyznania certyfikatu „Znakomity pracodawca” firmie KNIPEX”, podsumowuje Arne Spiegelhoff, który w dniu 4 lipca 2014 przekazał certyfikat na ręce zarządu KNIPEX.

Więcej informacji na temat certyfikacji i certyfikatu „Znakomity pracodawca” znaleźć można na stronie: www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.