KNIPEX sai ensimmäisenä yrityksenä TÜV-laatumerkin „Erinomainen työnantaja“

Wuppertal, 10. heinäkuuta 2014  KNIPEX sai TÜV Rheinland katsastuksen   työnantajalaatumerkin „Erinomainen työnantaja“. TÜV Rheinland katsastuksen tarkastajat tutkivat kolmen päivän ajan paikan päällä  KNIPEXin henkilökunnan johtoa. Sertifiointiprosessi kohdistui ennen kaikkea seuraaviin teemoihin:  etiikka ja yrityksen kulttuuri, organisointi ja prosessit, henkilökunnan johdon perusta, henkilökuntamarkkinointi, henkilökunnan rekrytointi (Recruiting), operatiivinen henkilökunnan johtaminen, henkilökunnan kehitys, henkilökunnan controlling ja johdon eroaminen ja vaihtuminen.

KNIPEX on viime vuosina uudistanut voimakkaasti henkilökunnan johtamista ja kehittänyt sitä edelleen. „Tarkastusmenetelmällä ja tämän jälkeisellä TÜV Rheinland katsastuksen sertifioinnilla olemme asettaneet samanaikaisesti useita tavoitteita: Halusimme luovuttaa toimenpiteidemme tulokset puolueettoman laitoksen arvosteltaviksi, jotta voisimme verrata niitä omalta näkökannaltamme. Lisäksi tarkastus ja tulevat valvontatarkastukset antavat meille mahdollisuuden löytää lisää parannuspotentiaalia ja parantaa myös itseämme jatkuvasti.  ”TÜV Rheinland-katsastuksen myöntämä laatumerkki on luonnollisestikin myös julkisuudessa vaikuttava instrumentti, joka voi  vielä vahvistaa imagoamme ja tunnettavuutamme työnantajana“, selvittää KNIPEX-henkilökunnan päällikkö Kai Wiedemann.

Tarkastusten puitteissa TÜV Rheinland läpivalaisi paikan päällä koko henkilökuntajärjestelmämme kaikki prosessit sekä tarkasti nämä  standardille „Erinomainen työnantaja“ asetettavien vaatimusten pohjalta. He haastattelivat henkilökunnan päällikköä ja työpaikkaneuvostoa ja samalla myös yksittäisiä vastuullisia henkilöstömarkkinoinnin ja -kehityksen, koulutuksen, henkilöstön palkkaamisen sekä henkilöstöstä huolehtimisen alalta. 

Tämän lisäksi tarkastettiin asiakirjat kuten koulutusdokumentit ja kehityssuunnitelmat ja ne vahvistettiin haastatteluista saatujen tietojen objektiivisilla todisteilla. Myös yksittäisten prosessien toimivuus tarkistettiin. „On tärkeää, että kaikki vaiheet – kuten esimerkiksi työhakemusprosessissa – on määritelty selkeästi ja yritys kontrolloi niiden toimivuuden“, selittää Arne Spiegelhoff, TÜV Rheinland katsastuksen projektipäällikkö. Ainoastaan transparentilla ja systemaattisella panoksella voidaan elvyttää ammattimaista henkilöstön johtoa ja pitää se pitkäaikaisesti toimivana. Tämän jälkeen TÜV Rheinland katsastuksen tarkastajat vertasivat tutkimuksissa saatuja tuloksia haastattelemalla itse valittuja työntekijöitä ilman henkilökunnan päällikön osallistumista keskusteluihin. 

„KNIPEX saavutti itse suoritetuissa henkilöstön kyselyissä jo hyviä tuloksia, jotka vahvistuivat yhä vielä henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa. Erittäin vähäinen henkilöstön vaihtuminen puhuu myös yrityksen ja työntekijöiden välillä vallitsevasta vahvasta siteestä. Olemme iloisia voidessamme myöntää KNIPEX yritykselle laatumerkin „Erinomainen työnantaja“, kommentoi Arne Spiegelhoff, joka 4. heinäkuuta 2014 ojensi sertifikaatin KNIPEX johdolle. 

Lisää tietoja sertifikaatista ja laatumerkistä ”Erinomainen työnantaja” löydät linkistä: www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.