KNIPEX vinner det 11:e Tyska hållbarhetspriset

Düsseldorf/Wuppertal, 10 december 2018 – KNIPEX, den världsledande tångtillverkaren för professionella användare, har tilldelats det Tyska ”Hållbarhetspriset” 2019 i klassen medelstora företag av organisationen ”Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis” (). Priset tilldelas företag "som kombinerar exemplarisk ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd, och därigenom främjar konceptet med ett hållbart samhälle på ett speciellt sätt".

Ralf Putsch, Managing Partner, tog emot priset från den tyska miljöministern Svenja Schulze inför cirka 1200 gäster. "Vi är mycket glada över att uppmärksammas för det vi hittills har åstadkommit. Framför allt är det dock ett incitament för oss att förankra hållbarheten ännu mer konsekvent i vårt företag" säger Ralf Putsch. "För detta kommer våra medarbetare, vilkas intresse för hållbara ekonomiska aktiviteter hela tiden ökar, att bidra i ännu högre utsträckning än tidigare."

Juryn motiverade sitt beslut på följande vis: "KNIPEX bidrar till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet på ett sätt som går långt bortom det egenintresse som entreprenörer kan uppvisa. Juryn prisar speciellt åtagandet inom distributionskedjan och de ständiga förbättringarna inom själva företaget."

KNIPEX är involverat inom området hållbarhet på många sätt, som följande exempel illustrerar på ett imponerande vis:

Trots prispress från utländska konkurrenter tillverkas produkterna från det Wuppertal-baserade familjeföretaget uteslutande i Tyskland. Cirka 1200 anställda utvecklar och tillverkar mer än 45 000 tänger per dag i cirka 800 varianter för effektivt, smidigt och säkert arbete.

Att spara resurser i tillverkningen och i hela anläggningen är en viktig faktor. KNIPEX har som målsättning att spara 20 procent energi och 15 procent avfall fram till år 2020. Exempel på detta är bland annat den pågående moderniseringen av värmesystem och introduktionen av komplexa värmeåtervinningssystem som på fem år har lett till värmeenergibesparingar på 40 procent. Dessutom har pappersförbrukningen sjunkit med 35 procent sedan 2014.

Företaget fokuserar även på omfattande kompetensutveckling för de anställda genom utbildning och vidareutbildning samt förhållandet mellan jobb och familj. KNIPEX har sitt eget daghem och erbjuder undervisning för medarbetarnas barn. I dagsläget planeras även uppförandet av ett företagsägt utbildningscenter. Det familjeägda företaget, nu inne på 4:e generationen, fortsätter att generera jobb för alla kompetensnivåer. De senaste fem åren uppgår det till mer än 500.

KNIPEX tar ansvar även utöver sin huvudverksamhet och nationella gränser. Ett exempel på detta är att man planterat 32 700 träd i Egypten för att minska ökenspridning och för långsiktigt bevarande av den biologiska mångfalden i vårt hotade ekosystem. KNIPEX har även finansierat byggandet av en gymnasieskola i Uganda.

Sedan 2008 har det Tyska hållbarhetspriset varje år uppmärksammat kreativa och hållbara lösningar för morgondagens utmaningar. Europas finaste pris för ekologiskt och socialt engagemang uppmärksammar enastående prestationer inom hållbarhet i kategorierna företag, forskning, arkitektur och samhälle. Med det här priset ger ”Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis” tillsammans med den tyska regeringen stöd till företag och intressenter som fungerar som förebilder.

Fredag kväll på hotell Maritim i Düsseldorf: Den tyska miljöministern Svenja Schulze överlämnar det 11:e Tyska hållbarhetspriset till delägaren Ralf Putsch. (Foto: Ralf Rühmeier, DNP)

Fredag kväll på hotell Maritim i Düsseldorf: Stefan Schulze-Hausmann, initiativtagare till priset, öppnar galan för utdelningen av det 11:e Tyska hållbarhetspriset inför mer än 1200 gäster. (Foto: Ralf Rühmeier, DNP)