KNIPEX lyckönskar 15 maskin- och anläggningsoperatörer (IHK) till utmärkta examensresultat

Wuppertal den 17 juli 2014. Redan för andra gången har en större grupp KNIPEX-anställda med framgång genomgått in-service-utbildningen till maskin- och anläggningsoperatörer (IHK).

I juni 2013 började den andra gruppen KNIPEX-anställda utan yrkesutbildning eller med utbildning i helt andra yrken att förbereda sig externt inför examen. Under ett helt år gick deltagarna, både kvinnor och män, till skolan en vecka i månaden och hade befriats av företaget från sitt dagliga arbete under dessa veckor. Målet var att med framgång avlägga de teoretiska och praktiska examina i sommar.

Även i den andra gruppen var deltagarna till en början något osäkra inför utmaningen ”Arbete plus skola” - men det fanns det absolut ingen anledning till. Deltagarnas höga egna motivation, bra lärare och företagets stöd gav slutligen enastående resultat. Åtta deltagare fick högsta betyg (av 4 godkända vitsordsnivåer), fem deltagare fick näst högsta betyg och två deltagare fick tredje högsta betyget vid examen.

”Vi är entusiastiska över hur bra åtgärden gick hem och med hur mycket flit och engagemang de anställda fortbildar sig vid sidan om sitt dagliga arbete. Vi är mycket stolta över att vi genom dem är bland de bästa inom examensområdet. Det var verkligen en utmärkt insats,” glädjer sig personalchefen Kai Wiedemann.

Det är klart att de fantastiska resultaten firades gemensamt. Inom ramen för en högtidlig tillställning överlämnades examensbetygen till de anställda den 24 juni 2014. Både deltagarna och företaget tackade också EDB (Bildungsgesellschaft für erfolgreiche Berufe GmbH) och Horst Wunderlich (lärare och examinator hos IHK) för den framgångsrika och intensiva examensförberedningen. Eftersom resultaten säkert inte hade blivit så utomordentliga utan den av KNIPEX initierade extraundervisningen som Horst Wunderlich gav på lördagarna.

”Undervisningen gick hem mycket bra så att KNIPEX-deltagarna i år var bland de bästa 13 av totalt 68 examensdeltagare”, berättar Horst Wunderlich om sina KNIPEX-studenter. 

Eftersom åtgärden blev så framgångsrik kommer det säkert inte att vara den sista deltagargruppen som KNIPEX hjälper att fortbilda sig vid sidan om arbetet.

KNIPEX-Mitarbeiter erzielten im IHK Kammerbezirk Wuppertal-Solingen-Remscheid die 13 besten Ergebnisse der insgesamt 68 abgelegten Prüfungen zum Maschinen- und Anlagenführer.