KNIPEX är det första företaget som får TÜV-märkningen ”Utmärkt arbetsgivare”

Wuppertal den 10 juli 2014. Som första företag utmärks KNIPEX av TÜV Rheinland med arbetsgivarmärkningen ”Utmärkt arbetsgivare”. I två dagar granskade revisorerna från TÜV Rheinland KNIPEXs förvaltning av de mänskliga resurserna på plats i företaget. Certifieringsproceduren gällde i huvudsak följande temaområden: Etik och företagskultur, organisation och processer, personalförvaltningens grundprinciper, personalmarketing, rekrytering, operativ personalförvaltning, personalutveckling, personalcontrolling och hantering av utträden och övergångar.

Under de senasten åren har KNIPEX satsat starkt på och utvecklat personalförvaltningen. ”Revisionen och den efterföljande certifieringen genom TÜV Rheinland har genomgåtts i flera syften: Vi ville att ett neutralt ställe en gång skulle bedöma våra aktiviteters resultat för att kunna jämföra dem med vår egen uppfattning. Dessutom har vi genom revisionen och framtida övervakningsrevisionerna möjlighet att hitta ytterligare förbättringsmöjligheter för att ständigt förbättra oss. TÜV Rheinland-märkningen är ett synligt instrument som kan bidra till att ytterligare bygga upp vår image och vår bekanthetsgrad som arbetsgivare”, förklarar personalchefen på KNIPEX Kai Wiedemann.

Inom ramen för revisionen granskade TÜV Rheinland-revisorerna alla processer inom den lokala personalförvaltningen och jämförde dem med kraven enligt standarden ”Utmärkt arbetsgivare”. De intervjuade personalchefen och företagsnämnden samt enskilda områdesansvariga för personalmarketing och -utveckling, yrkesutbildning och rekrytering samt personalvård. 

Dessutom granskades dokument som t. ex. undervisningsmaterial och utvecklingsscheman för att styrka uppgifterna från intervjuerna med objektiva bevis. Även de enskilda processerna granskades med avseende på deras verkan. ”Det som är viktigt är att procedurerna - som till exempel ansökningsproceduren - är klart definierade och att företaget kontrollerar deras verkan”, förklarar Arne Spiegelhoff, projektledare på TÜV Rheinland. Endast genom en transparent och systematisk ansats kan personalförvaltningen hanteras professionelllt och professionaliteten upprätthållas på lång sikt. Till slut kompletterade revisorerna från TÜV Rheinland resultaten från revisionen med samtal som de förde utan personalavdelningens närvaro med anställda som de själva valde ut. 

”KNIPEX uppnådde mycket bra resultat redan i sin egen enkät bland de anställda, och dessa resultat fick vi bekräftade i alla samtal som vi förde med medarbetarna. Dessutom tyder den mycket låga fluktuationen på en nära relation mellan företaget och anställda. Vi gläder oss därför över att kunna tilldela KNIPEX märkningen som ”Utmärkt arbetsgivare”, sammanfattar Arne Spiegelhoff som överlämnade certifikatet till företagsledningen för KNIPEX den 4 juli 2014. 

Ytterligare information om certifieringen som ”Utmärkt arbetsgivare” finns på: www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.