KNIPEX tildeles som første bedrift TÜV-kvalitetsstempelet „utmerket arbeidsgiver“

Wuppertal, den 10. juli 2014. Som første bedrift ble KNIPEX tildelt arbeidsgiver kvalitetsstempelet „utmerket arbeidsgiver“ fra TÜV Rheinland.  I to dager testet TÜV Rheinland-auditorer på stedet personalmanagementet til KNIPEX. Sertifiseringsprosessen konsentrerte seg fremfor alt om følgende tema tyngdepunkter: Etikk og bedriftskultur, organisasjon og prosesser, personalmanagement organisasjon, personalmarketing, personalanskaffelse (Recruiting), operativt personalmanagement, personalutvikling, personalcontrolling og uttreden- og overgangsmanagement.

I de senere årene har KNIPEX sterkt utbygget og videreutviklet sitt personalmanagement. „Med prøveprosessen og etterfølgende sertifisering av TÜV Rheinland hadde vi samtidig flere mål: Vi ville at resultatene av våre aktiviteter skulle vurderes av en nøytral instans, for å kunne sammenligne dem med våre egne synspunkter. Videre gir denne prøven og de fremtidige kontrollaudits oss sjansen til å finne fram til ytterligere forbedringspotensialer og til at vi kan forbedre oss kontinuerlig. TÜV Rheinland-kvalitets stempelet er selvfølgelig også et offentlighets virksomt instrument som kan bidra til å styrke vår image og bekjenthet som arbeidsgiver “, sier KNIPEX-personalsjefen Kai Wiedemann.

I rammen av audit belyste TÜV Rheinland-auditorene alle personalvesenets prosesser på stedet og testet dem på basis av de kravene som stilles til standarden „utmerket arbeidsgiver“.  De gjorde intervjuer med personalsjefen og bedriftsrådet, men også med enkelte fagansvarlige for områdene personalmarketing og -utvikling, utdanning og personalanskaffelse samt personalomsorg.

Ut over dette ble undervisningsdokumenter og utviklingsplaner kontrollert, for å dokumentere angivelsene i intervjuene med objektive belegg.  De enkelte prosessene, med henblikk på virksomheten, ble også undersøkt. „Det er viktig, at forløp - som for eksempel søknadsprosessen - er klart definert og at bedriftenes virksomhet blir kontrollert “, sier Arne Spiegelhoff, prosjektleder hos TÜV Rheinland. Kun med en transparent og systematisk ansats kan et profesjonelt personalmanagement leve og langfristet opprettholdes. Resultatene som kom frem i audit sammenlignet TÜV Rheinland-auditorene deretter i samtaler med selvutvalgte medarbeidere uten deltakelse av personalavdelingen. 

„KNIPEX oppnådde i en rundspørring, de allerede selv hadde utført blant sine medarbeidere, meget gode resultater. Det fikk vi bekreftet i våre samtaler med medarbeiderne. Den svært lave medarbeider fluktuasjonen er også et tegn på sterk binding mellom bedriften og medarbeiderne. Vi gleder oss derfor over å tildele KNIPEX kvalitetsstempelet som „utmerket arbeidsgiver“, sammenfatter Arne Spiegelhoff, som den 4. juli 2014 overrakte KNIPEX-forretningsførselen sertifikatet. 

Flere informasjoner om sertifiseringen og kvalitetsstempelet „utmerket arbeidsgiver“ finner du under: www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.