Společnost KNIPEX získala jako první firma pečeť TÜV „Vynikající zaměstnavatel“

Wuppertal, 10. července 2014. Společnost KNIPEX získala jako první firma pečeť „Vynikající zaměstnavatel“ od spolku pro technický dohled TÜV Rheinland. Dva dny prověřovali auditoři z TÜV Rheinland na místě personální management společnosti KNIPEX. Proces certifikace se zaměřoval především na následující stěžejní témata: etika a firemní kultura, organizace a procesy, základy personálního managementu, personální marketing, nábor personálu (recruitment), operativní personální management, personální rozvoj, controlling a management odchodů a přestupů personálu.

V minulých letech společnost KNIPEX svůj personální management výrazně budovala a dále rozvíjela. „Zkoušením a následnou certifikací od TÜV Rheinland jsme sledovali několik cílů současně: Chtěli jsme výsledky našich aktivit jednou nechat zhodnotit neutrální instancí, abychom je porovnali se svým vlastním pohledem. Kromě toho nám certifikace a budoucí kontrolní audity umožní hledat další potenciál pro zlepšení a nepřetržitě se zlepšovat. Pečeť TÜV Rheinland je samozřejmě také veřejně známým nástrojem, který může dále posílit naši image a naši známost jako zaměstnavatele“, vysvětluje vedoucí personálního oddělení společnosti KNIPEX Kai Wiedemann.

V rámci auditu si auditoři z TÜV Rheinland na místě posvítili na všechny procesy personalistiky a prověřili je i na základě požadavků, které stanovuje standard „Vynikající zaměstnavatel“. Vedli rozhovory s vedoucím personálního oddělení a podnikovou radou, ale také s jednotlivými osobami zodpovědnými za personální marketing a vývoj, vzdělávání, nábor personálu a péči o zaměstnance. 

Kromě toho se prověřovaly dokumenty jako podklady pro školení a plány rozvoje, aby byly údaje z rozhovorů podloženy objektivními důkazy. Dále byly prověřovány také jednotlivé procesy z hlediska jejich účinnosti. „Důležité je, aby procesy – jako například proces konkursů – byly jasně definovány a aby firma kontrolovala jejich účinnost“, vysvětluje Arne Spiegelhoff, projektový manažer ze společnosti TÜV Rheinland. Profesionální personální management může existovat a dlouhodobě se udržet pouze za předpokladu transparentní a systematické práce. Výsledky získané během auditu pak auditoři z TÜV Rheinland následně porovnali s informacemi získanými během rozhovorů se zaměstnanci, které si sami zvolili, bez účasti personálního oddělení. 

„Společnost KNIPEX dosáhla již v anketě mezi zaměstnanci, kterou prováděla sama, velmi dobrých výsledků. Tyto výsledky se nyní při rozhovorech se zaměstnanci vesměs potvrdily. Také velmi nízká fluktuace zaměstnanců je důkazem intenzivní vazby mezi firmou a zaměstnanci. Proto nás těší, že můžeme společnosti KNIPEX udělit pečeť „Vynikající zaměstnavatel““, shrnuje Arne Spiegelhoff, který 4. července 2014 předal certifikát vedení společnosti KNIPEX. 

Více informací k certifikaci a pečeti „Vynikající zaměstnavatel“ najdete na: www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.