Copyright

Sva prava KNIPEX Online nastupa (Server: www.knipex.de und www.knipex.com) ostaju pridržana.

Umnožavanja sadržaja KNIPEX internetske stranice dozvoljena su samo za privatnu ili ostalu vlastitu uporabu. Zabranjeno je neovlašteno kopiranje, daljnja uporaba ili izmjene KNIPEX internetske stranice. KNIPEX ne preuzima jamstvo ili odgovornost za mogućnost pristupa ili kvalitetu pristupa te vrstu prikaza.

Prikazana ponuda za proizvod i uslugu kao i tehnički podaci odgovaraju aktualnom stanju u Njemačkoj, zadržano pravo na izmjene i zabune.