Skip to main content
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany

Mitä eroa on sini-punaisella ja kelta-punaisella kahvalla ?

Mitä eroa sininen-punaisella ja puna-keltaisella kahvalla on?

 

 

Sinipunainen kahva on kaksikomponenttinen kahva, joka tarjoaa käyttäjälle enemmän mukavuutta kuin esimerkiksi muovipinnoite. Ne eristävät myös kylmältä ja lämmöltä ja lisäävät siten mukavuutta äärimmäisissä olosuhteissa työskennellessä. KNIPEXin käyttämä muovi eristää myös sähkövirran.
Kun sähköasentaja työskentelee sähköjärjestelmissä, sovelletaan kuitenkin erityissääntöjä. Euroopassa nämä säännöt on standardoitu eurooppalaiseen standardiin EN 50110-1. Nämä normit koskevat kaikkia sähköosia, jotka toimivat verkkovirralla ja joita ei voi irrottaa verkosta irroittamalla pistoke.
Standardissa EN 50110-1 kuvataan tähän tarkoitukseen työkaluja asiaankuuluvien standardien mukaisesti.
EN 60900 on sitova Euroopassa. Se määrittelee tällaisten työkalujen kaikki sähköiset, geometriset ja mekaaniset ominaisuudet.
Siinä määrätään myös kuinka nämä ominaisuudet testataan ja miten työkalut merkitään. Turvatyökalujen upotuseristys ja kelta-punainen eristys täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Jokaisen suojatun KNIPEX-pihdin lopullinen eristävyys tarkistus tehdään 10000 voltilla, ennen kuin se päästetään markkinoille.

Näitä vaatimuksia ei oteta huomioon sini-punaisissa kahvoissa; muut näkökohdat huomioidaan niiden suunnittelussa.
Siksi niitä ei ole hyväksytty eikä testattu sähköasentajille, joiden oletetaan työskentelevän sähköjärjestelmissä. Jos sähkölaitteissa käytetään sini-punaisilla kahvoilla varustettuja työkaluja, joissa ei ole VDE-hyväksyntää, vakuutusyhtiöt voivat evätä korvaukset onnettomuustapauksissa.