Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany

Πρέσες Ακροδεκτών

97 55 04
Αυτορρυθμιζόμενη πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων
με παράλληλη πρόσβαση
μήκος: 180 mm
υλικό: επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη / επινικελωμένη
Λαβές: Αυτορρυθμιζόμενη πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων με παράλληλη πρόσβαση
0,08 – 10 + 16 mm²
KNIPEX 97 62 145 A Crimpzange für Aderendhülsen
97 62 145 A
Πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων
μήκος: 145 mm
Λαβές: Πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων
0,25 – 2,5 mm²
KNIPEX 97 68 145 A Crimpzange für Aderendhülsen
97 68 145 A
Πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων
μήκος: 145 mm
Λαβές: Πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων
0,25 – 2,5 mm²
97 51 13
Πρέσα ακροδεκτών για βύσματα RJ45
μήκος: 190 mm
υλικό: Πρέσα ακροδεκτών για βύσματα RJ45
Λαβές: Πρέσα ακροδεκτών για βύσματα RJ45
97 53 14
Αυτορρυθμιζόμενη πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων
με παράλληλη πρόσβαση
μήκος: 180 mm
υλικό: Αυτορρυθμιζόμενη πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων με παράλληλη πρόσβαση
Λαβές: Αυτορρυθμιζόμενη πρέσα για μύτες ακροχιτωνίων με παράλληλη πρόσβαση
0,08 – 16 mm²
97 21 215
Πρέσες Ακροδεκτών
μήκος: 230 mm
υλικό: Πρέσες Ακροδεκτών
Λαβές: Πρέσες Ακροδεκτών
0,5 – 6,0 mm²
97 21 215 SB
Πρέσες Ακροδεκτών
μήκος: 230 mm
υλικό: Πρέσες Ακροδεκτών
Λαβές: Πρέσες Ακροδεκτών
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 21 215 B Crimpzange
97 21 215 B
Πρέσες Ακροδεκτών
μήκος: 230 mm
υλικό: Πρέσες Ακροδεκτών
Λαβές: Πρέσες Ακροδεκτών
0,5 – 2,5 mm²
KNIPEX 97 32 240 Crimpzange
97 32 240
Πρέσες Ακροδεκτών
μήκος: 240 mm
υλικό: Πρέσες Ακροδεκτών
Λαβές: Πρέσες Ακροδεκτών
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 21 215 C Crimpzange
97 21 215 C
Πρέσες Ακροδεκτών
μήκος: 230 mm
υλικό: Πρέσες Ακροδεκτών
Λαβές: Πρέσες Ακροδεκτών
0,5 – 6,0 mm²
97 22 240
Πρέσες Ακροδεκτών
μήκος: 240 mm
υλικό: Πρέσες Ακροδεκτών
Λαβές: Πρέσες Ακροδεκτών
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 33 01 MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin
97 33 01
KNIPEX MultiCrimp®
Πρέσα ακροδεκτών με στρογγυλό τροφοδότη
μήκος: 250 mm
υλικό: KNIPEX MultiCrimp® Πρέσα ακροδεκτών με στρογγυλό τροφοδότη
Λαβές: KNIPEX MultiCrimp® Πρέσα ακροδεκτών με στρογγυλό τροφοδότη
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 33 02 MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin
97 33 02
KNIPEX MultiCrimp®
Πρέσα ακροδεκτών με στρογγυλό τροφοδότη
μήκος: 250 mm
υλικό: KNIPEX MultiCrimp® Πρέσα ακροδεκτών με στρογγυλό τροφοδότη
Λαβές: KNIPEX MultiCrimp® Πρέσα ακροδεκτών με στρογγυλό τροφοδότη
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 39 05 Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
97 39 05
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μη μονωμένους, ακροδέκτες ανοιχτού τύπου (πλάτος συνδέσμου 4,8 + 6,3 mm)
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 39 09 Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen
97 39 09
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μονωμένες + μη μονωμένες μύτες ακροχιτωνίων
10 / 16 / 25 mm²
KNIPEX 97 39 06 Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder
97 39 06
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μονωμένα πέδιλα καλωδίων, βυσματούμενους συνδέσμους + συνδετικά σωληνάκια
0,5 6,0 mm²
KNIPEX 97 39 08 Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen
97 39 08
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μονωμένες + μη μονωμένες μύτες ακροχιτωνίων
0,25 – 6,0 mm²
97 39 13
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267
0,5 – 10 mm²
KNIPEX 97 39 90 Wechselmagazin leer
97 39 90
Ανταλλακτικός τροφοδότης
χωρίς πένσες
KNIPEX 97 40 10 Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich
97 40 10
Εργαλείο εισαγωγής
για LSA-Plus και παρόμοια
μήκος: 175 mm
υλικό: Εργαλείο εισαγωγής για LSA-Plus και παρόμοια
Ø 0,4 – 0,8 mm
KNIPEX 97 40 20 SB Kompressionswerkzeug
97 40 20 SB
Εργαλείο συμπίεσης
μήκος: 175 mm
KNIPEX 97 43 200 Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 200
Σύστημα πρεσαρίσματος
Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
μήκος: 200 mm
υλικό: Σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
Λαβές: Σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
KNIPEX 97 43 200 A Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 200 A
Σύστημα πρεσαρίσματος
Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
μήκος: 200 mm
υλικό: Σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
Λαβές: Σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
KNIPEX 97 43 05 Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 05
Σύστημα πρεσαρίσματος
Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
μήκος: 200 mm
υλικό: Σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
Λαβές: Σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 43 06 Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 06
Σύστημα πρεσαρίσματος
Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
μήκος: 200 mm
υλικό: Σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
Λαβές: Σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 43 E eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 E
KNIPEX eCrimp
Ηλεκτρομηχανικό σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
μήκος: 270 mm
KNIPEX 97 43 E UK eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 E UK
KNIPEX eCrimp
Ηλεκτρομηχανικό σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
μήκος: 270 mm
KNIPEX 97 43 E AUS eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 E AUS
KNIPEX eCrimp
Ηλεκτρομηχανικό σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
μήκος: 270 mm
KNIPEX 97 43 E US eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 E US
KNIPEX eCrimp
Ηλεκτρομηχανικό σύστημα πρεσαρίσματος Δέχεται μήτρες πρεσαρίσματος διαφόρων τύπων
μήκος: 270 mm
KNIPEX 97 43 E 01 Ersatzakku für eCrimp
97 43 E 01
Ανταλλακτική μπαταρία για KNIPEX eCrimp
97 49 06 PI
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μονωμένους ακροδέκτες PIDG
0,5 – 6,0 mm²
97 49 21
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μονωμένους και μη μονωμένους ακροδέκτες
0,1 - 0,5 mm²
KNIPEX 97 49 28 1 Drahtanschlag für 97 49 28
97 49 28 1
Στοπ τροφοδοσίας σύρματος για 97 49 28
KNIPEX 97 49 04 Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm
97 49 04
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μη μονωμένους, ανοιχτούς βυσματούμενους συνδέσμους 2,8 + 4,8 mm
0,1 – 2,5 mm²
KNIPEX 97 49 05 Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm
97 49 05
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μη μονωμένους, ανοιχτούς βυσματούμενους συνδέσμους 4,8 + 6,3 mm
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 49 06 Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder
97 49 06
Μήτρες πρεσαρίσματος
για ακροδέκτες οπής
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 49 07 Crimpeinsatz für Schrumpfschlauchverbinder
97 49 07
Μήτρες πρεσαρίσματος
για θερμοσυστελόμενα εύκαμπτα σωληνάκια σύνδεσης
0,5 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 49 08 Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen
97 49 08
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μονωμένες + μη μονωμένες μύτες ακροχιτωνίων
0,25 – 6,0 mm²
KNIPEX 97 49 09 Crimpeinsatz für Aderendhülsen
97 49 09
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μύτες ακροχιτωνίων
10 / 16 / 25 mm²
KNIPEX 97 49 10 Crimpeinsatz für unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341
97 49 10
Μήτρες πρεσαρίσματος
για μη μονωμένα σωληνωτά πέδιλα καλωδίων και πέδιλα καλωδίων σύσφιγξης καθώς μη μονωμένα συνδετικά σωληνάκια και συνθλιπτικούς συνδέσμους σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46341
0,25 – 0,75 / 1,0 – 1,5 / 2,5 mm²

Πρέσες ακροδεκτών KNIPEX

Λειτουργία σύμφωνα με τα πρότυπα: δημιουργία ασφαλών ηλεκτρικών συνδέσεων

Οι επιλογές είναι τόσες πολλές, ξεκινώντας από τις οικονομικές πρέσες για μύτες ακροχιτωνίων που είναι εργαλεία χειρός μικρού όγκου και βάρους. Συνεχίζουμε με τις επαγγελματικές πρέσες ακροδεκτών Multi-Crimp®, το σύστημα πρεσαρίσματος ή την πρέσα μπαταρίας eCrimp με περισσότερες από 1.500 διαφορετικές μήτρες πρεσαρίσματος - με την KNIPEX έχετε όλες τις επιλογές στη διάθεσή σας.

 

Και οι καινοτομίες δεν σταματούν. Για παράδειγμα προτείνουμε, οδηγούς τοποθέτησης ή οθόνες ηλεκτρονικής απεικόνισης χρήσης.  Σε κάποιες πρέσες παρέχεται η δυνατότητα βαθμονόμησης για πολύ ευαίσθητες συνδέσεις.

 

 

Πρέσες ακροδεκτών σε διαφορετικά σχέδια

Ο μεγάλος αριθμός των διαφορετικών συνδέσεων με ακροδέκτες, μας επιβάλλει τον σχεδιασμό και την κατασκευή πρεσών σε πολλά διαφορετικά σχέδια. Κατά κανόνα, αυτές οι πρέσες λειτουργούν με το ένα χέρι - αλλά υπάρχουν επίσης μοντέλα για μεγαλύτερες διατομές αγωγού που είναι σχεδιασμένα για χρήση με τα δύο χέρια.
Θα βρείτε επίσης έκδοση πρέσας που λειτουργεί με μπαταρία.

Η επιθυμία μας να σας προτείνουμε ευέλικτα εργαλεία δεν σταματά εδώ, διαθέτουμε εργαλεία που, εκτός από το πρεσάρισμα, είναι κατάλληλα για την απογύμνωση ή την κοπή καλωδίων .

 

Πρέσες για μύτες ακροχιτωνίων

Οι πρέσες για μύτες ακροχιτωνίων ασκούν πίεση τόσο στον ακροδέκτη όσο και στον αγωγό από όλες τις πλευρές μέσω τεσσάρων τμημάτων πρεσαρίσματος. Με αυτόν τον τρόπο, όταν επιλέγετε το κατάλληλο προφίλ πρεσαρίσματος ή όταν χρησιμοποιείτε μία αυτόματη πρέσα πλαστικής παραμόρφωσης επιτυγχάνετε μηχανικά σταθερή και ηλεκτρικά ασφαλή σύνδεση.

 

Αυτορρυθμιζόμενες πρέσες ακροδεκτών

Οι αυτορρυθμιζόμενες πρέσες, προσαρμόζονται αυτόματα στη διατομή των ακροδεκτών που πρόκειται να επεξεργαστούν, και σχεδιάστηκαν ειδικά για τους επαγγελματίες. Η κατάλληλη πίεση είναι εγγυημένη ανά πάσα στιγμή - γεγονός που καθιστά το πρεσάρισμα ευκολότερο και γρηγορότερο.

 

Πρέσα τεσσάρων αξόνων

Ιδιαίτερα απαιτητικές συνδέσεις με ακροδέκτες έχουν αναπτυχθεί σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική ή η ιατρική. Εδώ χρησιμοποιούνται τορνιρισμένοι βιομηχανικοί ακροδέκτες.
Οι πρέσες για το πρεσάρισμα αυτών των ακροδεκτών διαθέτουν κεφαλή με τσοκ πρεσαρίσματος τεσσάρων ακίδων.  Με αυτό το σύστημα, παράγουν συνδέσεις υψηλής ποιότητας.
Οι τέσσερις ακίδες που ενεργοποιούνται συγχρόνως, πιέζουν ομοιόμορφα δημιουργώντας προφίλ στον ακροδέκτη.